Sınıf Etkileşimi Üzerine Bir Çalışma: Öğrencilerin Anlam Oluşturma Stratejileri


Sofu H. , Tekin C.

Interactional Competences and Practices in a Second Language, Vasteras, İsveç, 29 - 31 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Yayınlanmadı
  • Basıldığı Şehir: Vasteras
  • Basıldığı Ülke: İsveç

Özet

Bu .çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 1. Öğrenci ve öğretmenlerin konuşma başlatma oranları nelerdir? 2. Öğrenciler başlattıkları konuşmalarda ne tür söz eylemler gerçekleştirmiştir? 3. Bu söz eylemler ne tür işlevleri gerçekleştirmektedir? Bu amaçla 5 öğretmen ve 150 öğrenciden sınıf etkileşimi verisi toplanmış ve veriler Sinclair ve Coulthard'ın Söylem Çözümlemesi Modeline göre analiz edilmiştir. Sonuçlar öğrencilerin daha az konuşma başlattıklarını ve bu durumda açıklama isteme ve soru yanıtlama işlevini kullandıklarını göstermiştir.