Conversational code switching in Arabic Turkish bilingual talk


SOFU H. , ÇUBUKÇU H. , ŞEKER M.

13. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, 16 - 24 Ağustos 2006