Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HARİCÎ DÜŞÜNCENİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.130-131

DİN-SİYASET İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE SÜNNİ DÜŞÜNCEDE ?DİNİ OTORİTE?

TÜRK DÜNYASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.115-120

DEİZİM ÜZERİNE TEOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

TÜRK DÜNYASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.48-51

BEYHAKÎ VE ?DELAİLÜ?N-NÜBÜVVE? ADLI ESERİ

TÜRK DÜNYASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.121-125 Sustainable Development

İSLAM TEOLOJİSİNDE ÖZGÜR İRADENİN İMKÂNI

ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.127-129

İSLAM KELÂMINDA METODİK YAKLAŞIMLAR

TÜRK DÜNYASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.52-55

SİYASETİN DİNÎ HÜVİYET KAZANMASI: ŞİA?DA DİNÎ OTORİTE1

ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.429-433

KADI ABDULCABBAR VE ?TESBİTU DELAİLÜ?N-NÜBÜVVE? İSİMLİ ESERİ

ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.434-437

Muhammed İkbal'in Kader Yorumu: Açık Gelecek Fikri

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.223-237

Meşhur Eserlerde Geçen Hadislerin Kullanımına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme: Abdülfettah Ebu Gudde Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.173-183

İlahi Mükafat ve Cezada Hulfün İmkanı

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.183-195

Kur’an’da Dinî Çeşitliliği İfade Eden Kavramların Teolojik Yorumu

Ices 2018 1. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.365-373

KUR'AN'DA DİNÎ ÇEŞİTLİLİĞİ İFADE EDEN KAVRAMLARIN TEOLOJİK YORUMU

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.365-373

İlahi İlimde Değişme: Beda? Mümkün mü?

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.358-364

Maturidi Akılcılığı

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.560-565

NİMETE KARŞI ŞÜKRÜN İMANİ BOYUTU

Irregular Migration towards EU and Balkan Countries, 27 - 30 April 2017

İnanç Eğitiminde Şerh ve Haşiye Geleneği

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.297-304

Necmeddin Tarsusi'ye göre Eş'ariler ile Hanefi-Maturidiler Arasındaki Görüş Ayrılıkları

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu III, Adana, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.455-469

Şemsüddin es-Semerkandi'de Kelam-Felsefe İlişkisi

Türk Dünyası'ında İlmi Araştırmalar Sempozyumu, Celalabad, Kyrgyzstan, 29 - 31 May 2016, vol.I, pp.253-259

Books & Book Chapters

Nübüvvet (Peygamberlik)

in: Kelâm IV Sistematik Kelâm Nübüvvet ve Âhiret, İsmail ŞIK, Nail KARAGÖZ, Editor, Altınordu Yayınları, Ankara, pp.13-42, 2019

Va'd ve Va'id Ekseninde Hulf

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018

Lütuf-İhsan

in: Kelam III, Doç. Dr. İsmail ŞIK, Dr. Öğr. Üyesi Nail KARAGÖZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.295-297, 2017

Düşünc Hareketleri ve İnanç grupları

in: Kelam I, Doç. Dr. İsmail ŞIK, Dr. Öğr. Üyesi Nail KARAGÖZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.59-92, 2017

Necmeddin Tarsusi’xxye Göre Eş’xxariler ile Hanefiler Arasındaki Görüş Ayrılıkları

in: Ramazanoğulları Beyliği, , Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2017

Nübüvvet

in: Kelam IV, Doç. Dr. İsmail ŞIK, Dr. Öğr. Üyesi İsmail YÜRÜK, Editor, Araştırma Yayınları, Ankara, pp.19-32, 2016

Metrics

Publication

38

Project

12
UN Sustainable Development Goals