Ebû Nasr Muhammed b. Sehl (ö.388/998) ve Horasan’da Hanefîlik-Mu’tezile Eetkileşiminin İlk Tezahürleri


ALİBEKİROĞLU F. , YANAR N. , AKBAŞ H. , SADIKER Ö.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : IBAD Sosyal Bilimler Dergisi