Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortak İç-grup Kimliği, Gruplararası Temas ve Algılanan TehditlerinSuriyeli Bireylere Yardım Etme Niyeti Üzerine Etkisi

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.916-938, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyi Olma Hali Bağlamında Uyum Düzeyi Kuramı ve Hedonik Döngü

Turkish Psychological Articles, cilt.14, sa.27, ss.38-47, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Iyi Olma Hali Baglaminda Uyum Düzeyi Kurami ve Hedonik Döngü

Turk Psikoloji Yazıları, cilt.14, sa.27, ss.38-52, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güler, M. (2010). Sosyal psikoloji bakiş açisindan çocuk ve ergenlerde suçlu davraniş gelişimi.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Psikoloji Bakış Açısından Çocuk ve Ergenlerde Suçlu Davranış Gelişimi

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.89, ss.355-372, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Psychological Articles, cilt.11, sa.22, ss.34-46, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması.

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.11, sa.22, ss.34-43, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Moderation Effect of Contact Conditions: A Study Among Turkish and Kurdish People in Turkey

42nd Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), Lizbon, Portekiz, 11 - 15 Temmuz 2019, ss.916-938

Acceptance of Syrian Refugees in Turkey: The Role of Common Ingroup Identity on Secondary Transfer Effect of Intergroup Contact

42nd Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), Lizbon, Portekiz, 11 - 15 Temmuz 2019, ss.1

Intergroup Contact and Social Identities Effects on Well-being and Helping Behaviour Among Syrian and Turkish Young Groups.

The Midwest Political Science Association (MPSA), Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Nisan 2018, ss.1

Paylaşılan Sosyal Kimliğin Etkileri: Türkiye?de Bulunan Suriyeli Mülteciler Üzerine Bir Çalışma

I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mart 2018, ss.18-19

Assessment of Gaussian radial basis function network on protein secondary structures

23rd Annual International Conference of the IEEE-Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2001, cilt.23, ss.3852-3854 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri