Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2013 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji, Türkiye

 • 2005 - 2007 Yüksek Lisans

  Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Psikoloji, Türkiye

 • 1987 - 1993 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Gruplararası Temas, Kaygı ve Yanlılığın Sosyal Mesafeye Etkisi: Türk ve Kürt Kökenli Gruplar Üzerine Bir Çalışma

  Ankara Üniversitesi, Psikoloji, Sosyal Psikoloji

 • 2007 Yüksek Lisans

  Kuşaklararası Annelik Bilişleri, Kişilik Özelliği, Yaşam Doyumu ve Çocuk Yetiştirme Hedefleri

  Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2006Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri(MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Psikologlar Derneği

 • 2005Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Psikologlar Derneği