Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Prediction of backwater level of bridge constriction using an artificial neural network

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT, vol.166, no.10, pp.556-570, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

3D NUMERICAL MODELLING OF FLOW AROUND SKEWED BRIDGE CROSSING

ENGINEERING APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS, vol.6, no.3, pp.475-489, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Bridge afflux estimation using artificial intelligence systems

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT, vol.164, no.6, pp.283-293, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

3D model for prediction of flow profiles around bridges

JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH, vol.48, no.4, pp.521-525, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Discharge estimation in compound channels with fixed and mobile bed

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, vol.34, no.6, pp.923-945, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Prediction of afflux on undistorted scale bridge model

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.36, no.6, pp.1051-1058, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

FORECASTING BACKWATER THROUGH BRIDGE CONSTRICTIONS IN MISSISSIPPI RIVER BASIN

RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS, vol.25, no.3, pp.315-328, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Bridge afflux analysis through arched bridge constrictions using artificial intelligence methods

CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS, vol.26, no.3, pp.279-293, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Improving bridge afflux prediction for overbank flows

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT, vol.161, no.5, pp.253-260, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Initial assessment of bridge backwater using an artifical neural network approach

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.35, no.5, pp.500-510, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of the Froude number on assessment of the bridge afflux

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT, vol.161, no.2, pp.97-104, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of skewness on bridge backwater prediction

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.34, no.10, pp.1371-1374, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Shear stress distributions along the cross section in smooth and rough open channel flows

KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING, vol.33, no.1, pp.155-168, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Boundary shear stress analysis in smooth rectangular channels

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.33, no.3, pp.336-342, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Experimental investigation of boundary shear stress in smooth rectangular channels

Teknik Dergi/Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers, vol.13, pp.847, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Contraction and expansion losses through bridge constrictions

JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE, vol.124, no.5, pp.546-549, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

An Assessment of Shallow Groundwater Wells in an Agricultural and Coastal Area in Göksu Delta, Turkey

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.2, no.1, pp.9-16, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANN approaches for the prediction of bridge backwater using both field and experimental data

International Journal of River Basin Management, vol.9, no.1, pp.53-62, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

taşkın yataklı kesitlerde hız dağılımının deneysel irdelenmesi

Anadolu üniversitesi bilim ve teknoloji dergisi, vol.4, no.2, pp.323-332, 2003 (National Refreed University Journal)

Bir köprü ayağı etrafındaki su yüzü profilinin modellenmesi

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergis, vol.4, no.2, pp.257-264, 2003 (National Refreed University Journal)

Bir Köprü Yapısı Etrafındaki Su Yüzü Profilinin Modellenmesi

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.4, no.2, pp.257-263, 2003 (Other Refereed National Journals)

Taşkın Yataklı Kesitlerde Hız Dağılımının Deneysel İrdelenmesi

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.4, no.2, pp.323-332, 2003 (Other Refereed National Journals)

Pürüzsüz Dikdörtgen Kesitli Yataklarda Cidar Kayma Gerilmesinin Deneysel Analizi

Teknik Dergi, vol.13, no.2, pp.2627-2643, 2002 (Other Refereed National Journals)

Seyhan Nehri Üzerindeki Su Yapılarından Kaynaklanan Su Yüzü Profillerinin Modellenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, pp.67-75, 2001 (National Refreed University Journal)

Simetrik ve Asimetrik Bileşik Kesitli Düz Akarsu Yataklarında Seviye-Debi İlişkisi

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.2, no.2, pp.331-337, 2001 (National Refreed University Journal)

Asimetrik Bileşik Kanallar için Seviye Debi İlişkisinin Laboratuvar Denyleriyle İncelenmesi

Teknik Dergi, vol.12, no.1, pp.2261-2272, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asimetrik Bileşik Kanallar için Seviye-Debi İlişkisinin Laboratuvar Deneyleriyle İncelenmesi

Teknik Dergi, vol.12, no.56, pp.2261-2272, 2001 (Other Refereed National Journals)

Akarsular Üzerindeki Köprülerin Sebep Olduğu Kabarmaların Tayini

Teknik Dergi, vol.11, no.54, pp.2231-2240, 2000 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayar yardımı ile kanalizasyon şebekelerinin hidrolik tasarımı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, pp.15-28, 1999 (National Refreed University Journal)

Bileşik Kanallarda Sediment Taşınımının Laboratuvar Deneyleriyle İncelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, pp.95-101, 1999 (National Refreed University Journal)

Bilgisayar Yardımı ile Kanalizasyon Şebekelerinin Tasarımı

Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.15-28, 1999 (Other Refereed National Journals)

Bileşik Kesitli Kanallarda Pürüzlülük Katsayısının Derinlikle Değişiminin Laboratuvar Deneyleriyle İncelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, pp.87-93, 1999 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Assessment of the pollution in Göksu basin groundwater using GIS techniques

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.5089-5092

Assessment of the pollutıon in Goksu Basin Groundwater Using GIS techniques

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.1

Monitoring of the quality of the groundwater resources in Goksu and Sılıfke Delta,Turkey

American Chemical Society Natıonal Meetıng, San Francisco, United States Of America, 10 - 14 August 2014, pp.1

Akyatan Lagünde Oluşan Resüspansiyonun Ağır Metallerin Konsantrasyonlarına ve Dağılmlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 16 - 18 October 2008

Akyatan Lagününde Oluşan Resüspansyonun Ağır metallerin Konsantrasyonlarına ve Dağılımlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.148-155

Books & Book Chapters

Reaktör Hidroliği

Akademisyen Kitabevi, 2019

Expert Reports