Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Cukurova University, Fen Edebiyat/Fen Bilimleri/Biyoloji, Biyoloji, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Edebiyat/Fen Bilimleri/Biyoloji, Biyoloji, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Cukurova University, Fen Edebiyat, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  ANAEROBİK ORTAMLARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİ GRUPLARINDA AMİLAZ VE SELÜLAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI VE YAPILABİLECEK GENETİK MANİPULASYONLAR

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

 • 1997 Postgraduate

  AEROMONAS sp?de AMİLAZ VE SELÜLAZ AKTİVİTELERİNİN SAPTANARAK TRANSFORMASYON OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • A1 Beginner German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2007BACTEC 9120- BACTEC 9240

  Health&Medicine , HETA DIAGNOSTIK