Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BMP4 mutations as a novel cause of normosmic hypogonadotropic hypogonadism

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.91, ss.113-114, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Unusual and early onset IPEX syndrome: a case report

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.61, ss.580-584, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Efficiency of Single Dose of Tolvaptan Treatment During the Triphasic Episode After Surgery for Craniopharyngioma

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.11, ss.202-206, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia in Turkey: A Pilot Study with 38,935 Infants

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.11, ss.13-23, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CCDC141 Mutations in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.102, ss.1816-1825, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hypogonadotropic Hypogonadism due to Novel FGFR1 Mutations

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.9, ss.95-100, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A CASE OF CONGENITAL GENERALIZED LIPODYSTROPHY TYPE 2 WITH NOVEL BSCL2 GENE MUTATION

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.88, ss.141-142, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A RARE CAUSE OF CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA: CONGENITAL LIPOID ADRENAL HYPERPLASIA

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.88, ss.566, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Wolcott-Rallison Syndrome with Novel EIF2AK3 Gene Mutation.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.8, ss.496-497, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Crouzonodermoskeletal Syndrome with Hypoplasia of Corpus Callosum and Inferior Vermis.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.8, ss.373-4, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sertoli cell only syndrome with ambiguous genitalia.

Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, cilt.29, ss.849-52, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism Caused by Inactivating Mutations in SRA1.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.8, ss.125-34, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Coexistence of Kabuki Syndrome and Autoimmune Thyroiditis.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.8, ss.105-6, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Idiopathic Hypogonadotrophic Hypogonadism Caused by Inactivating Mutations in SRA1

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.86, ss.58-59, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Expanding the Clinical Spectrum Associated With GLIS3 Mutations.

The Journal of clinical endocrinology and metabolism, cilt.100, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.7, ss.183-191, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turner Syndrome and Associated Problems in Turkish Children: A Multicenter Study

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.7, ss.27-36, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mutations in FEZF1 Cause Kallmann Syndrome

AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, cilt.95, ss.326-331, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Epstein-barr virus encephalitis in infancy.

The West Indian medical journal, cilt.63, ss.206-7, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Unilateral exudative retinal detachment as the sole presentation of relapsing acute lymphoblastic leukemia.

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, cilt.29, ss.181-4, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Inactivating KISS1 Mutation and Hypogonadotropic Hypogonadism

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, cilt.366, ss.629-635, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Distribution of Gene Mutations Associated with Familial Normosmic Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.4, ss.121-126, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocukların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018