Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

WT1 MUTASYONUNA BAĞLI GONADAL DİSGENEZİ-OLGU SUNUMU

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları 10., çevrimiçi, Turkey, 09 April 2021

İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm’le İlişkili Nadir NDNF Varyantları

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, çevrimiçi, Turkey, 30 October 2020

Kalıtsal Hipofosfatemi Olgularında Moleküler Genetik Analiz Seçimi

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, çevrimiçi, Turkey, 30 October 2020

Tiroid Neoplazili Çocuk ve Adolesanların İzleminde Tek Merkez Deneyimi

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, çevrimiçi, Turkey, 30 October 2020

Neonatal Screening for Congenital AdrenalHyperplasia in Turkey: A Pilot Study with 38,935Infants

57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), atina, Greece, 27 - 29 September 2018, vol.90, pp.1-680

Türkiyede Konjenital Adrenal Hiperplazi Yenidoğan Taraması

XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2018

17-Beta-Hidroksisteroid Dehidrogenaz Eksikliğine Bağlı Ambigus Genitale

XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2018

Hipokalsemik Hastada CYP27B1 Mutasyonuna Bağlı Dirençli Rikets Olgusu

4. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Turkey, 02 December 2017

17-Beta-OHSD Eksikliğine Bağlı Ambiygus Genitale

4. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Turkey, 02 December 2017

A CASE OF CONGENITAL GENERALIZED LIPODYSTROPHY TYPE 2 WITH NOVEL BSCL2 GENE MUTATION

10th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, PES-APEG-APPES-ASPAE-CSPEM-ESPE-JSPE-SLEP, Washington., Turkey, 14 - 19 September 2017, vol.88, pp.1-628

Vakalarla Tümörsüz Nörofibramatozis Tip1’xxli Hastalarda Tedavi Yaklaşımları, Endokrinolojik açıdan

2. Doğu Akdeniz Nörokütan Hastalıklar Günleri Nörofibramatozis sempozyumu, Turkey, 29 - 20 September 2017

A RARE CAUSE OF CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA:CONGENITAL LIPOID ADRENAL HYPERPLASIA

10. International Meeting of Pediatric Endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 September 2017

İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm’de CCDC141 Mutasyonları

XXI. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 April 2017

Gender Dysphoria In An Adolescent With 5 Alpha Reductase Deficiency

27th Turkish Child And Adolescent Psychiatry Congress, İzmir, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.308-309

Pediyatrist Gözüyle Endokrin Komplikasyonlar ve Tedavileri

3. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi, Turkey, 5 - 08 April 2017

Isolated Hypoaldosteronism: A Case Report

2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 February 2017, vol.9

Idiopathic Hypogonadotrophic HypogonadismCaused by Inactivating Mutations in SRA1Hormone Research in Paediatrics, Vol. 86, Suppl. 1, 2016

55th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Paris, 10 - 12 September 2016, vol.86, pp.1-556

Hiperprolaktinemili Hastalarımızın Sunumu

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 5 - 08 November 2014

Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism due toa GNRH1 Mutation

53rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82, pp.1-507

Adrenal Kitle ve Virilizasyon: Adrenokortikal Tümör

Ulusal Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, Turkey, 18 - 19 April 2014

Pediatrik Endokrinolojik Aciller

XIV. Çukurova Pediatri Günleri, Turkey, 01 March 2014

The first report of cabergoline-induced immune hemolytic anemia in an adolescent with prolactinoma

9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology ESPE – PES – APEG – APPES – ASPAE – JSPE – SLEP Predictive Medicine to Improve the Care of Children Milan, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.1-489

NEONATAL DİYABETLİ BİR OLGUDA GLUKOKİNAZ GEN MUTASYONU

XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 3 - 05 October 2013 Sustainable Development

Bilateral Juvenil Gigantomastia

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-5 Toplantısı, Turkey, 12 - 13 April 2013

AMİODARON TEDAVİSİNE BAĞLI HİPOTİROİDİZM

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2012

ROBİNOW SENDROMLU İKİ OLGU

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2012

BOY KISALIĞI İLE BAŞVURAN HASTADA GONADOBLASTOM

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2012

MİX GONADAL DİSGENEZİLİ İKİ OLGU SUNUMU

15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 23 - 26 November 2011

Surrenal Kalsifikasyonla Seyreden Familyal ACTH Direçli Olgu Sunumu

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-3 Toplantısı, Turkey, 22 - 23 April 2011

Leydig Hücre Aplazisi Tanısı Alan Bir Olgu Sunumu

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-3 Toplantısı, Turkey, 22 - 23 April 2011

Books & Book Chapters

1.3 Büyüme Hormonu Duyarsızlığı

in: Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, Saka Nurçin, Akçay Teoman, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.25-32, 2015

2.3 Gecikmiş Puberte ve Hipogonadizm

in: Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, Saka H. Nurçin, Ayçay Teoman, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.63-65, 2015

3B.3f Lipoid Konjenital Adrenal Hiperplazi

in: Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Akıncı Ayşehan, Saka H Nurçin, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.151-155, 2015

21 Endokrin ve Metabolik Bozukluklar

in: Wiley Blackwell Temel Neonatal Tıp, Satar Mehmet, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.266-286, 2014

Endokrin Sistem

in: Pediyatrik Anestezi, Özcengiz Dilek, Barış Sibel, Editor, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, Ankara, pp.63-76, 2014

Diyabetes Mellitus

in: Lange Current Diagnosis and Treatment Serisi Pediatri Tanı ve Tedavi, Faik Sarıalioğlu, Ali Varan, Nalan Yazıcı, Özlem Temel Köksoy, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.984-991, 2013

Uzun Boy

in: Rudolph Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.2023-2024, 2013

Olgu 22 Uykuya Meyilli Çocuk

in: Klinik Olgu Çözümleri, Atila Tanyeli, Gülay Sezgin, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.102-105, 2012

Metrics

Publication

170

Citation (WoS)

771

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

831

H-Index (Scopus)

13

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals