Prof.Dr.

FAZİLET DUYGU SABAN


Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Eğitim Bilgileri

1997 - 2004

1997 - 2004

Doktora

University of London-University College London, Bartlett School Of Plannıng, Urban Studies-Mimarlık, İngiltere

1993 - 1996

1993 - 1996

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Türkiye

1987 - 1993

1987 - 1993

Lisans

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE HISTORIC URBAN CONTEXT-AN ASSESSMENT OF LOCAL CONSERVATION PRACTICE

University of London-University College London, Bartlett School Of Plannıng, Urban Studıes

1996

1996

Yüksek Lisans

XVI. YÜZYILDA ADANA KENTİNİN FİZİKSEL YAPISI

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Almanca

Araştırma Alanları

Mimarlık, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon, Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2012 - 2017

2012 - 2017

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık, Mimarlık

2009 - 2012

2009 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2004 - 2009

2004 - 2009

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

1994 - 2004

1994 - 2004

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Senato Üyesi

Çukurova Üniversitesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Rölöve-Restorasyon

Lisans

Lisans

Şehirciliğe Giriş

Doktora

Doktora

Tarihi Çevrede Koruma Yaklaşımları ve Uygulamalar

Doktora

Doktora

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Lisans

Lisans

Şehircilik Projesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KENTSEL KORUMA UYGULAMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KENTSEL KORUMA POLİTİKALARI

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

HERMANN JANSEN'S PLANNING PRINCIPLES AND HIS URBAN LEGACY IN ADANA

Okesli D. S.

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.26, ss.45-67, 2009 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

TARİHİ ÇEVRE KORUMA BİLİNCİNİN GELİŞİM SÜRECİ VE GAZİANTEP KENTİ KORUMA UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Saban F. D. , Kasapbaşı E.

Çukurova Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.177-190, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Adana'nın Fiziksel Yapısını Şekillendirenler

SABAN F. D.

Serbest Mimar, ss.26-27, 2019 (Hakemsiz Dergi)

2019

2019

Bauhaus Öğrencileri

SABAN F. D.

Mimar.ist, ss.63-68, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Ancient City of Anazarbos Through The Unesco World Heritage List

ÖZBEY V., Saban D.

ART-SANAT, cilt.11, ss.299-324, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

MİMARİ ARAŞTIRMALARA EDEBİYATIN KATKISI-MUZAFFER İZGÜ'NÜN ZIKKIMIN KÖKÜ ROMANI ÖRNEĞİ

Hallaçeli E., SABAN F. D.

Çukurova Araştırmaları, cilt.4, ss.85-100, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

World Heritage List And Vespasianus- Titus Tunnel?An Evaluation On The Process

SABAN F. D. , Göğebakan Y.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.11, ss.333-344, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

An Architectural Examination of Early Bank Buildings

SABAN ÖKESLİ F. D. , SÜRBAHANLI N. , Tüter R.

Humanities and Social Sciences Review, cilt.5, ss.493-504, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

The effectiveness of survival tools for modern architectural heritage in Turkey

SABAN ÖKESLİ F. D. , SÜRBAHANLI N.

Journal of Acoreana, cilt.6, ss.258-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The effectiveness of survival tools for modern architectural heritage in Turkey

SABAN ÖKESLİ F. D. , SÜRBAHANLI N.

Journal of Acoreana, cilt.6, ss.258-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The Effectiveness of Survival Tools for Modern Architectural Heritage in Turkey

SABAN ÖKESLİ F. D.

International Journal of Academic Research, cilt.6, ss.258-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

GÖÇMEN KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ-ADANA ÖRNEĞİ

SABAN ÖKESLİ F. D.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.7, ss.595-607, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Adana İli, Sarıyakup Kentsel Sit Alanının Dokusal ve Yapısal Analizi

SABAN ÖKESLİ F. D. , Moghaddam A.

Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.95-104, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

An Investigation of Urban Image and Identity-Findings from Adana

SABAN ÖKESLİ F. D. , Gürçınar Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.37-52, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Kahramanmaraş İli Büyük Çamurlu Köyü?ndeki Çerkez Konutlarının Mekansal Analizi

SABAN ÖKESLİ F. D. , Demirbuğa N.

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.92-101, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Mimar Semih Rüstem İş Merkezi

SABAN ÖKESLİ F. D.

Güney Mimarlık, ss.39-44, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Hermann Jansen?in Adana Planları

SABAN ÖKESLİ F. D.

Güney Mimarlık, ss.46-52, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Adana Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004-2005

SABAN ÖKESLİ F. D. , ERMAN O. , Durukan İ., Karaman F.

TÜBA-KED, ss.45-70, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Adana Kentsel Sit Alanındaki Fiziksel Değişim ve Sonuçları

SABAN ÖKESLİ F. D.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.325-340, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Adana'da, 1930'lardan Günümüze, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişimler Bağlamında Konut Mimarisinin Gelişimi

ERMAN O. , Karaman F., SABAN ÖKESLİ F. D. , Durukan İ.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.22, ss.235-247, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Adana'da 1930lardan Günümüze Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişimler bağlamında Konut Mimarisinin Gelişimi

SABAN ÖKESLİ F. D. , ERMAN O. , durukan i., Karaman F.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.22, ss.235-247, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

XVI. Yüzyılda Adana Kentinin Fiziksel Yapısı

SABAN ÖKESLİ F. D.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.161-182, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Düziçi Köy Enstitüsü Yerleşkesinin Yeniden Değerlendirilmesi

SABAN F. D. , Yüceer H., Delibaş R. M. , Tüter R., Doğan E.

XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019, ss.199-208

2018

2018

Adana Küçük Sanayi Sitesi'nin Morfolojik Açıdan İncelenmesi

Şahin B., Yıldız B., SABAN F. D.

2. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.437-454

2018

2018

KÖŞE YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI VE TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE

YILMAZ N. , SABAN F. D.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.228-244

2018

2018

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA RİSK YÖNETİMİ

Delibaş R. M. , SABAN F. D.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.284-297

2018

2018

HERITAGE PROTECTION AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT -Lessons from the City of Kozan /Turkey

SABAN F. D.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1-12

2017

2017

Village Institutes As Witnesses Of The Fading Past: The Case Of Düziçi Village Institute

SABAN F. D. , Yüceer H., Tüter R., Delibaş R. M.

Internatıonal Conference On Conservatıon Of Archıtectural Herıtage and Urban Hıstory? Archıtectural Herıtage, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.130-138

2016

2016

Ramazanoğulları Döneminde Adana Kentinin Dokusu

SABAN ÖKESLİ F. D.

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.25

2016

2016

Mimari Tasarım Sürecinde Katılımcı Yaklaşım Metotlarının Karşılaştırmalı Analizi

SÜRBAHANLI N. , SABAN ÖKESLİ F. D.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.4406

2015

2015

Sustainable Urban Conservation-Lessons from Tarsus/Turkey

SABAN ÖKESLİ F. D.

International Symposium on Conserving Living Urban Heritage: Theoretical Considerations of Continuity and Change, Bengaluru, Hindistan, 25 - 28 Kasım 2015, ss.1

2015

2015

Adana Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu

SABAN ÖKESLİ F. D.

Adana Kent Sorunları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2015, ss.481-504

2015

2015

Adana Kalesi'nin Tarihçesi

SABAN ÖKESLİ F. D.

Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.1

2012

2012

Kentsel Sit Alanları için Afet Risk Yönetim Planı Önerisi-Adana Örneği

SABAN ÖKESLİ F. D.

Cultural Heritage Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012, ss.486-494

2011

2011

Jansen ve İller Bankası Planları Üzerine Bir Değerlendirme

SABAN ÖKESLİ F. D.

Adana Kent Sorunları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2011, ss.215-224

2011

2011

Adana?da Göç ve Kentlilik Bilinci

SABAN ÖKESLİ F. D.

Adana Kent Sorunları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2011, ss.209-214

2011

2011

Adana Kent Merkezindeki Ulaşım Problemleri ve Öneriler

SABAN ÖKESLİ F. D. , Karaman F., Yıldırım T.

Adana Kent Sorunları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2011, ss.225-234

2010

2010

Hermann Jansen and His Urban Legacy in Southern Turkey

SABAN ÖKESLİ F. D.

14th International Planning History Society Conference, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Temmuz 2010, ss.171-186

2008

2008

Fiziksel ve Sosyal Dokunun Koruma Uygulamalarına Etkileri ?Cami-i Şerif Mahallesi Örneği

SABAN ÖKESLİ F. D.

Mersin Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2008, ss.246-252

2008

2008

Kültürlerin Ortak Kentinde Mimari ve Kentsel Kimlik Arayışı

SABAN ÖKESLİ F. D. , Gürçınar Y.

Sürdürülebilir Kentsel Kimlik Kongresi, Adana, Türkiye, 2 - 03 Şubat 2008, ss.45-50

2007

2007

Conservation Area and Urban Dynamics ? Decadence or Survival

SABAN ÖKESLİ F. D.

Future of Architecture Architecture for Future, 19. International Building and Life Congress, Bursa, Türkiye, 22 - 23 Mart 2007, ss.253

2006

2006

Local responses to international trends: Modern architecture in Adana, Turkey

SABAN ÖKESLİ F. D.

Motives And Color in Traditional Mediterranean Art Symposium, Sinaia, Romanya, 19 - 20 Eylül 2006, ss.82-84

2006

2006

Local Responses To Traditional Trends: Modern Architecture in Adana, Turkey

Karaman F., ERMAN O. , SABAN ÖKESLİ F. D. , DURUKAN İ.

Motives and Color in Traditional Mediterranaen Art Symposium, Sinaia, Romanya, 19 - 21 Eylül 2006, ss.50-55

2005

2005

Recapturing the Values of Modern Architecture ?The case of Adana

SABAN ÖKESLİ F. D. , ERMAN O.

MAAN 5th International Conference, Re-thinking and Re-constructing Modern Asian Architecture, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2005, ss.352-355

2003

2003

The Management of Local Qualities within Conservation Areas

SABAN ÖKESLİ F. D.

Quality of Urban Life-policy versus practice, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2003, ss.347-358

2002

2002

Koruma Pratiği Yerel Planlama İlişkisi

SABAN ÖKESLİ F. D.

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Adana, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2002, ss.148-156

1999

1999

The Form and Transformation of an Islamic City in the 16th Century

SABAN ÖKESLİ F. D.

Sixth International Seminar on Urban Form, Floransa, İtalya, 23 - 26 Temmuz 1999, ss.27-31

1996

1996

Adana Kenti İmajı ve Koruma Politikası

SABAN ÖKESLİ F. D.

Adana'nın Kentsel Gelişme Sorunları ve Koruma Amaçlı Planlama, Tasarım, Uygulama Hedefleri, Adana, Türkiye, 7 - 08 Kasım 1996, ss.60-65

1996

1996

İdeolojik Farklılıkların Kente Etkileri: Adana Kenti Örneği

SABAN ÖKESLİ F. D.

İdeoloji, Erk ve Mimarlık, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Nisan 1996, ss.200-205

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Adana'nın Hikayesi

SABAN F. D.

Tepebağ Ulusal Kent Atölyesi, Şenyiğit Ö., Çelik, K., Editör, Çukurova Üniversitesi Bizim Büro Basımevi, Adana, ss.3-21, 2019

2017

2017

Geleneksel Adana Mahalleler-Sokaklar-Binalar 1

SABAN F. D.

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2017

2006

2006

Adana Mimarlık Rehberi 1900-2005

SABAN ÖKESLİ F. D. , ERMAN O.

Mimarlar Odası Adana Şubesi, Adana, 2006

2006

2006

Adana'nın Kentsel Gelişimi

SABAN ÖKESLİ F. D.

Adana Kentsel Kültür Envanteri, Durukan İ., Karaman F., Saban D., Erman O., Baş Yanarateş D., Ramazanoğlu G., Editör, Adana Valiliği, Adana, ss.17-26, 2006

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Çukurova Araştırmaları Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

2013 - 2016

2013 - 2016

Güney Mimarlık

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

ICOMOS

Üye

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Mimarlar Odası Adana Şubesi

Yönetim Kurulu Üyesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Europa Nostra

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

International Planning History Society

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

Journal of International Scientific Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mart 2018

Mart 2018

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mart 2013

Mart 2013

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2014 - 2014

2014 - 2014

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Taha Orhan Planlama Müh. İnş. Enerji ve Turizm A.Ş.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık, Mimarlık, Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Taha Orhan Planlama Müh. İnş. Enerji ve Turizm A.Ş.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Ödüller

Kasım 2015

Kasım 2015

Puduhepa Bilim Sanat Başarı Onur Ödülü

Adana Kültür ve Sanat DerneğiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu

Oturum Başkanı

Mersin-Türkiye

2013

2013

Vakıf Medeniyetinde Şehircilik Paneli

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2010

2010

T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu

Davetli Konuşmacı

Hatay-Türkiye

2009

2009

Kent Yoksulluğu ve Mimarlık Paneli

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2008

2008

Çukurova Düşünce Çeşnisi Günleri

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2008

2008

Sürdürülebilir Kentsel Kimlik Kongresi

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Şubat-2020

Şubat 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Çukurova Üniversitesi

Şubat-2020

Şubat 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Gazi Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Yarışma

Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Yoncakaya Toplum Merkezi Tasarımı Öğrenciler Arası Mimari Proje Yarışması - Çukurova Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Konya Teknik Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Yıldız Teknik Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Eskişehir Teknik Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Mersin Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Doğu Akdeniz Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Yarışma

Kıyıboyunda İdeal Konut Tasarımı Öğrenci Yarışması - Adana Rotary Kulübü

Kasım-2016

Kasım 2016

Yarışma

15 Temmuz Şehitleri parkı Öğrenci Yarışması - Adana Büyükşehir Belediyesi

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2010

Temmuz 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ, Turkey