Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ERGENLERDE GÖRÜLEN KURAL DIŞI DAVRANIŞLARIN AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, ss.337-352, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ LGBT BİREYLERLEPSİKOLOJİK DANIŞMA YAPMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.121-136, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBEVEYNLİK STRESİNİ YORDAMADA ANNELİK ALGISI VE EŞ DESTEĞİ

The Journal Of Academic Social Science Studies, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde Görülen Kuraldışı Davranışların Aile İşlevselliği ve Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.21, ss.337-352, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ERGENLERDE GÖRÜLEN KURAL DIŞI DAVRANIŞLARIN AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, no.2, ss.337-352, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psikolojik Danışman Adaylarının Lgbti Bireylerle Psikolojik Danışma Yapmaya İlişkin Görüşleri

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.778-0

Ebeveynlik Stresini Yordamada Annelik Algısı Ve Eş Desteği

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.779-0

Küçük Çocuklu Aileler: Değişimin Yansımaları

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.108-109

Anne Adaylarının Annelik Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.158-159

Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi Eğitiminin Boşanmış Annelerin Empati Kabul ve Stres Düzeylerine Etkisi

I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi İstanbul, 2016, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Çocuğu Okul Öncesine Devam Eden Kadınların Anneliğe İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.223-224

Kitap & Kitap Bölümleri

İlk Çocukluk Dönemi

Yaşamboyu Gelişim, Filiiz Yurtal, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.118-151, 2019

Aile Terapisi Kuramları

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, Zeynep Karataş, Yasemin Yavuzer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.413-456, 2018