Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN VE KALMAYAN KADINLARIN EVLİLİK KURGULARININ İNCELENMESİ

6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.486

COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ TERAPİSİ

6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.449 Sustainable Development

Boşanmış Annelerin Çocukları İle İlişkileri Üzerine Nitel Bir Çalışma

2. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 25 November 2018

Ebeveynlik Stresini Yordamada Annelik Algısı Ve Eş Desteği

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.779-0

Psikolojik Danışman Adaylarının Lgbti Bireylerle Psikolojik Danışma Yapmaya İlişkin Görüşleri

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.778-0

Anne Adaylarının Annelik Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.158-159

Küçük Çocuklu Aileler: Değişimin Yansımaları

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.108-109

Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi Eğitiminin Boşanmış Annelerin Empati Kabul ve Stres Düzeylerine Etkisi

I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi İstanbul, 2016, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Çocuğu Okul Öncesine Devam Eden Kadınların Anneliğe İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.223-224

Books & Book Chapters

BOŞANMA

in: ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ, Meltem Aslan Gördesli,Dilaram Billur Örnek, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.300-330, 2022

AKRAN ZORBALIĞI YAPAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMI OKUL ÖNCESİ

in: AKRAN ZORBALIĞI YAPAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMI OKUL ÖNCESİ, MURAT AĞAR,EBUBEKİR AYDIN, Editor, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.1-82, 2021

AKRAN ZORBALIĞI YAPAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMI İLKOKUL

in: AKRAN ZORBALIĞI YAPAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMI İLKOKUL, MURAT AĞAR,EBUBEKİR AYDIN, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.1-87, 2021

AKRAN ZORBALIĞI FARKINDALIK PROGRAMI OKUL ÖNCESİ

in: AKRAN ZORBALIĞI FARKINDALIK PROGRAMI OKUL ÖNCESİ, MURAT AĞAR,EBUBEKİR AYDIN, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.1-42, 2021

AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMI OKUL ÖNCESİ

in: AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMI OKUL ÖNCESİ, MURAT AĞAR,EBUBEKİR AYDIN, Editor, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.1-88, 2021

AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMI İLKOKUL

in: AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMI İLKOKUL, MURAT AĞAR,EBUBEKİR AYDIN, Editor, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Ankara, pp.1-85, 2021

Karen Horney-Psikanalitik Sosyal Kuram

in: Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, Burhan Çapri, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.165-191, 2020

İlk Çocukluk Dönemi

in: Yaşamboyu Gelişim, Yurtal Filiz, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.118-153, 2019

Aile danışmanlığı

in: Kuram ve uygulamaları ile aile danışmanlığı., Nilüfer Özabacı,Turan Akbaş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.5-42, 2019

Aile Terapisi Kuramları

in: Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, Zeynep Karataş, Yasemin Yavuzer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.413-456, 2018

Metrics

Publication

39

Citiation (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals