Assoc. Prof. FATMANUR ALİBEKİROĞLU EREN


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, History of Islamic Sects, Basic Islamic Sciences

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

2

Citation (Scopus)

2

Project

5

Thesis Advisory

2

Open Access

2

Education Information

2011 - 2018

2011 - 2018

Doctorate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Tarihsel Süreçte Hanefîlik-Mu'tezile İlişkisi

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

2011

2011

Postgraduate

Ehlu'r-Rey'in İtikadi Boyutu: Ebu Hanife Örnegi

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Mezhepleri Tarihi Anabilimdalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

Arapça Dil Kursu

Foreign Language

Qasid Arabic Institute

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

History of Islamic Sects

Basic Islamic Sciences

Academic Titles / Tasks

2024 - Continues

2024 - Continues

Associate Professor

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2020 - 2022

2020 - 2022

Head of Department

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Non Academic Experience

2008 - 2009

2008 - 2009

Öğretmen

Sumbas Kızılömerli İlköğretim Okulu

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Yöntemleri ve Seminer

Postgraduate

Postgraduate

Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar

Undergraduate

Undergraduate

İslam Mezhepleri Tarihi II

Postgraduate

Postgraduate

Mezhepler Tarihi Metodolojisi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Mezhepleri Tarihi

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Eş’arî Makâlât Geleneğinin Kaynakları

Alibekiroğlu Eren F. (Advisor)

A.Ağırbaş(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Semerkand İlim Havzasına İçerden Bir Bakış: İbn Yahya el-Beşâgârî'nin Perspektifinden Mâturîdî ve İlim Çevresi

ALİBEKİROĞLU EREN F.

CUKUROVA 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 22 - 24 August 2023, pp.438-439

2022

2022

Hâkim el-Cüşemî'nin (ö.494/1101) Risâletü İblîs ilâ İhvânihi'l-Menâhîs İsimli Eserinde Mezheplerin Tasnifi

ALİBEKİROĞLU EREN F.

4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2022

2019

2019

ASHÂBU’R-REY İSİMLENDİRMESİ İLE İLGİLİ GENEL MÜLAHAZALAR

ALİBEKİROĞLU F.

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.280-285

2019

2019

MU’TEZİLÎ TABAKATLARDA YER ALAN HANEFÎ ŞAHISLAR

ALİBEKİROĞLU F.

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.271-279

2019

2019

Horasan’da Hanefî-Mu’tezilî Şahısların Temsilcilerinden Biri Olarak Ebû Nasr Muhammed b. Sehl (ö.388/998)

ALİBEKİROĞLU F.

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.217-224

2019

2019

Beşinci/On birinci Asırda Yaşayan Bir Hanefî-Mu’tezilî Âlim: Ali b. Hasan es-Sandalî, en Nisâburî (ö.484/1091)

ALİBEKİROĞLU F.

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.225-232

2017

2017

Mezhepler Arasındaki Geçişlilik Örneği Olarak Kaderî-Mürciî Şahısların Mu’xxtezile İçerisinde Değerlendirilmesi Sorunu

ALİBEKİROĞLU F.

Third Sarajevo International Conference, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 April 2017, vol.1, pp.303-310

2017

2017

Mezhepler Arasındaki Geçişlilik Örneği Olarak Kaderî-Mürciî Şahısların Mu'tezile İçerisinde Değerlendirilmesi Sorunu

ALİBEKİROĞLU F.

Third Sarajevo International Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 April - 30 June 2017, pp.303-310

Books & Book Chapters

2023

2023

Hakîm es-Semerkandî (953)

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: MÂTÜRÎDÎ ÖNCÜLER Mâtürîdî Kelam Düşüncesinin Kurucuları ve Meşhur Âlimleri, Kantar, Özden; Dinç, Ömer, Editor, Kitabi, İstanbul, pp.15-19, 2023

2023

2023

HASAN ONAT’IN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA DOĞADAN ESİNLENDİĞİ METAFORLAR

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: Eldivan'dan "İlmin Efeliğine" Bir Ömür: Prof. Dr. Hasan Onat, Kutlu, Sönmez, Editor, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.149-155, 2023

2023

2023

İBN YAHYÂ el-BEŞÂGÂRİ (ö- 10. yy)

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: MÂTÜRÎDÎ ÖNCÜLER Mâtürîdî Kelam Düşüncesinin Kurucuları ve Meşhur Âlimleri, Kanter, Özden; Dinç, Ömer, Editor, Kitabi, İstanbul, pp.42-47, 2023

2022

2022

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE BİR MEZHEP OLARAK HANEFÎ-MÂTÜRÎDÎLİK

GÖKALP Y., ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: İSLÂM’IN HANEFÎ-MÂTÜRÎDÎ YORUMU, Kemal Polat-Nail Karagöz, Editor, AKIL FİKİR YAYINLARI, İstanbul, pp.39-75, 2022

2021

2021

Ebü'l-Hasan el-Ezrak et-Tenûhî

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler, Kanter Özden, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.341-344, 2021

2021

2021

Ebû Nasr en-Nisâburî (998)

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler, Kanter Özden, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.366-369, 2021

2021

2021

Ebû Kelde (8.yy)

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: İslam'ın Akılcıları Mu'tezili Öncüler, Kanter Özden, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.78-81, 2021

2021

2021

Ebû Hanîfe'nin Reyciliği ve Onu Sahiplenen Reyci Gruplar

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: Dinî Hayatımızın Temel Taşları Hanefîlik-Mâtürîdîlik-Yesevîlik Dünü-Bugünü-Yarını, Sabri Yılmaz-Bülent Çelikel, Editor, Türk Ocakları Derneği İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, pp.97-113, 2021

2021

2021

Ali b. Muhammed et-Tenûhî (953)

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler, Azimli Mehmet, Kanter Özden, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.299-302, 2021

2021

2021

Ebu Şimr el-Hanefî (9.yy)

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler, Kanter Özden, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.219-223, 2021

2021

2021

Ebu Abdullah ed-Dâî

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler, Kanter Özden, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.312-315, 2021

2021

2021

Bir Bilim Dalı Olarak İslam Mezhepleri Tarihi

GÖKALP Y., ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: İslam Mezhepleri Tarihi-I-, Gökalp Yusuf, Karagöz Nail, Editor, ilâhiyât, Ankara, pp.39-58, 2021

2021

2021

Ebu'l-Hüseyin es-Sâlihî (9.yy)

ALİBEKİROĞLU EREN F.

in: İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler, Kanter Özden, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.212-215, 2021

2021

2021

Mürcie

Alibekiroğlu Eren F.

in: İslam Mezhepleri Tarihi-I-, Gökalp Yusuf, Karagöz Nail, Editor, ilâhiyât, Ankara, pp.103-126, 2021

Supported Projects

2016 - Continues

2016 - Continues

Erken Dönem Mezheplerin Teşekkülünde İktidar-Mezhep İlişkisinin Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKALP Y. (Executive), ALİBEKİROĞLU F.

2021 - 2022

2021 - 2022

Dini Terimler Sözlüğü

Universities of Other Countries Supported Project

Alibekiroğlu Eren F.

2020 - 2021

2020 - 2021

İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler

Project Supported by Other Private Institutions

Kanter Ö.(Executive), Alibekiroğlu F.

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

EMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Committee Member

2022 - Continues

2022 - Continues

ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI (ÇÜİFD)

Assistant Editor/Section Editor

2022 - Continues

2022 - Continues

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

June 2024

June 2024

ESKIYENI

National Scientific Refreed JournalScholarships

2014 - 2015

2014 - 2015

YÖK Yurt Dışı Araştırma Desteği

YOK