Dr.Öğr.Üyesi

FATMANUR ALİBEKİROĞLU


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Eğitim Bilgileri

2011 - 2018

2011 - 2018

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Tarihsel Süreçte Hanefîlik-Mu'tezile İlişkisi

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

2011

2011

Yüksek Lisans

Ehlu'r-Rey'in İtikadi Boyutu: Ebu Hanife Örnegi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Mezhepleri Tarihi Anabilimdalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Arapça Dil Kursu

Yabancı Dil

Qasid Arabic Institute

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Mezhepleri Tarihi, Temel İslam Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

MU’TEZİLİ LİTERATÜRE GÖRE EBÛ HANİFE’xxNİN MEZHEBİ KİMLİĞİ

ALİBEKİROĞLU EREN F.

Turkish Studies-Social Sciences, cilt.145, ss.1957-1971, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında Dinî Otorite

SADIKER Ö. , AKBAŞ H. , ŞIK İ. , ALİBEKİROĞLU F.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.1267-1278, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İ’TİZÂL FİKRİ NİSPET EDİLEN ŞÂFİÎ ŞAHISLAR VE FIKIHTA ŞÂFİÎLİĞİ BENİMSEYEN MU’TEZİLÎ ŞAHISLAR

ALİBEKİROĞLU EREN F.

EMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.76-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

KADERÎ-MÜRCİÎ OLARAK TANIMLANAN ŞAHISLAR VE MEZHEBÎ AİDİYET PROBLEMLERİ

ALİBEKİROĞLU F.

EMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.431-470, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

ASHÂBU’R-REY İSİMLENDİRMESİ İLE İLGİLİ GENEL MÜLAHAZALAR

ALİBEKİROĞLU F.

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.280-285

2019

2019

MU’TEZİLÎ TABAKATLARDA YER ALAN HANEFÎ ŞAHISLAR

ALİBEKİROĞLU F.

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.271-279

2019

2019

Horasan’da Hanefî-Mu’tezilî Şahısların Temsilcilerinden Biri Olarak Ebû Nasr Muhammed b. Sehl (ö.388/998)

ALİBEKİROĞLU F.

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.217-224

2019

2019

Beşinci/On birinci Asırda Yaşayan Bir Hanefî-Mu’tezilî Âlim: Ali b. Hasan es-Sandalî, en Nisâburî (ö.484/1091)

ALİBEKİROĞLU F.

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.225-232

2017

2017

Mezhepler Arasındaki Geçişlilik Örneği Olarak Kaderî-Mürciî Şahısların Mu’xxtezile İçerisinde Değerlendirilmesi Sorunu

ALİBEKİROĞLU F.

Third Sarajevo International Conference, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 27 - 30 Nisan 2017, cilt.1, ss.303-310

2017

2017

Mezhepler Arasındaki Geçişlilik Örneği Olarak Kaderî-Mürciî Şahısların Mu'tezile İçerisinde Değerlendirilmesi Sorunu

ALİBEKİROĞLU F.

Third Sarajevo International Conference, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 Nisan - 30 Haziran 2017, ss.303-310


Burslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

YÖK Yurt Dışı Araştırma Desteği

YÖK