Beşinci/On birinci Asırda Yaşayan Bir Hanefî-Mu’tezilî Âlim: Ali b. Hasan es-Sandalî, en Nisâburî (ö.484/1091)


ALİBEKİROĞLU F.

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.225-232

  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.225-232