Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of clinical and laboratory findings in early- and late-onset preeclampsia

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.26, sa.12, ss.1228-1233, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Misoprostol for midtrimester termination of pregnancy in women with 1 or more prior cesarean deliveries

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.120, sa.1, ss.85-87, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An Analysis of C-Reactive Protein, Procalcitonin, and D-Dimer in Pre-Eclamptic Patients

AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY, cilt.68, sa.4, ss.331-337, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Detection of major anomalies during the first and early second trimester: Single-center results of six years

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.19, sa.3, ss.142-145, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gebelik ve HIV Enfeksiyonu

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.25, sa.4, ss.522-535, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoscopic Management of Synchronous Bilateral Ovarian Torsion in a Neonate.

Journal of neonatal surgery, cilt.5, ss.7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Polihidramniotik term bir gebede uterus torsiyonu.Olgu sunumu.

Türkiye Klinikleri J case rep, cilt.21, sa.1, ss.35-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noninvasive fetal RHd genotyping by multiplex real time PCR in maternal plasma

International journal of current medical research, cilt.4, sa.2, ss.344-347, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polihidramniyotik Term Bir Gebede Uterus Torsiyonu.

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.21, sa.1, ss.35-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEBELİKTE ANEMİ

Archives Medical Review Journal,, cilt.22, sa.3, ss.300-316, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polihidramniotik term bir gebede uterus torsiyonu.Olgu sunumu.

Türkiye Klinikleri J case rep, cilt.21, sa.1, ss.35-9, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical findings and maternal-neonatal outcomes of eclampsia according to time of onset

Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, cilt.22, sa.3, ss.159-165, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sezeryan sonrası gelişen hematomun perkutan yolla drenajı.

Journal of Clinical Obstetrics Gynecology, cilt.19, sa.1, ss.50-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik Sırasında Gebelik Dışı Nedenlerle Yapılan Laparotomiler

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.67-70, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Case report: surviving twin with trap syndrome.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey, 17 - 21 Mayıs 2017

Sezaryen skar ikiz gebeliklerde ardışık doz metotreksat tedavisi.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey., 17 - 21 Mayıs 2017

The effect of advanced maternal age on perinatal outcomes in nulliparous singleton pregnancies

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2017

Spontaneous Chylous Ascıtes During Delivery

25th Europen Congress of Obstetrıcs and Gynaecology, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2017

TEK GEN BOZUKLUKLARININ NONİNVAZİV PRENATAL TANISINDA BİYOBELİRTEÇ OLARAK SERBEST FETAL DNA

II. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, cilt.42, sa.2, ss.52

PRENATAL DIAGNOSIS OF PECTUS EXCAVATUM

MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ ULTRASONOGRAFİ KURSU, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015

GEBELİKTE RENAL ANJİOMYOLİPOM

13.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

PENA SHOKEIR SENDROMUNUN PRENATAL TANISI

MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ 9.ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2014

GEBELİKTE BEL AĞRISININ NADİR BİR SEBEBİ BRUSELLA SAKROİLEİTİ

12.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2014

Chromosomal Abnormalities Identified At Prenatal Diagnosis

European Human Genetics Conference 2013, Paris, Fransa, 8 - 11 Haziran 2013, cilt.21, ss.78

Amniyosentez Ile Prenatal Tanı Konulan 5671 Olguda Sitogennetik Bulgular

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2012, cilt.PB0177, ss.63

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Kurulunun Eğitim Süreci

UTEK'04 III.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2004, ss.179