Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1998 - 2002 Postgraduate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Gazi University, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Çok ortamlı öğrenmede bilişsel kuram ilkelerine göre hazırlanan öğretim yazılımının bilişsel yüke, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkisi

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 • 2002 Postgraduate

  İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya ders yazılımının fen bilgisi öğretimindeki akademik başarıya, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkisi

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı