Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Revisiting the socio-educational model of second language acquisition in Turkish tertiary EFL context

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.15, no.2, ss.450-469, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

YABANCI DİL OLARAK ALMANCA DERSLERİNDE İKİLEMELERİN DİDAKTİĞİ ÜZERİNE BİR DERS MODELİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.3491-3500, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Göre Almanca DerslerindeMateryal Hazırlanması

Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt.7, no.1, ss.123-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlkokul 2 Sınıflarda Verilen İngilizce Dersinin Öğretmen Bağlamında Uygulanabil

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.1353-1364, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KALIPLAŞMIŞ RETORİK SORULARIN ANLAMI ÜZERİNE

The Journal of Academic Social Science, ss.270-275, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Wortschatzarbeit im DaF Unterricht Ein examplarischer Vorschlag anhand von Kollakationsinterferenzen

Tribüne, Zeitschrift für Sprache und Schreibung, cilt.4, ss.17-19, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Almanca öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği'nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.302-312, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Öğreterek Öğrenme Yönteminin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğretiminde öğreniminde Etkisi

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.36-42, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Der Fremdsprachenverlust Eine empirische Studie beim universitären Lernen des Deutschen

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.21-32, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

W Bewegung und ihre Anwendung im Unterricht DaF nach Englisch

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.117-125, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Zur Relevanz des bewussten Einsatzes des Englischen im Unterricht "Deutsch als zweite Fremdsprache" bei Muttersprachlern des Türkischen

Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, cilt.10, no.2, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Habib Bektaş ın Hamriyanım Romanında Kültür Çatışması ve Yabancılaşma Sorunu

İmgelem Kültür-Sanat-Yorum Dergisi, ss.22-24, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizcenin Ardından Almancanın İkinci Yabancı Dil Olarak Öğretimi Öğrenimi Üzerine Düşünceler

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.53-60, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DaF in Vorbereitungsklassen an türkischen Universitäten

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.60-63, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mi'li Olumsuz Sorulara Yanıt Olan Evet ve Hayır Belirteçlerinin İçerdiği Gizli Yüklem Üzerine

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.69-71, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A COLLOCATIONAL ANALYSIS OF READING TEXTS IN EFL COURSEBOOKS

INCOL -2019 International Congress of Languages, Adana, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.34-48

Eine pragmalinguistische Betrachtung rhetorischer Fragen im Türkischen

10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 3 - 05 Kasım 2010, cilt.2, ss.259-262

Gülmece Unsuru Olarak Retorik Sorular Ferhan Şensoy Gülmecesinin Dili

10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, cilt.2, ss.253-258

Dil Oyunları ya da Dil Mühendisliği: Ferhan Şensoy Gülmecesinin Dili

5. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2005, cilt.II, ss.627-637

Ferhan Şensoy'un Ferhantoloji Adlı Eserinde Argo Sözcük ve Deyimlerin Gülme Unsuru Olarak Kullanımı

4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2004, cilt.1, ss.467-475

Biliş ve Duyuş Kavramlarının Öğrenci Merkezli Yabancı Dil Derslerindeki Yeri

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2000

Türkçe ve Almanca Dil Kullanımında Olumsuzluk Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme

XIV. Dilbilim Kurultayı, Adana, Türkiye, 27 Nisan 2000 - 28 Nisan 0200, cilt.1, ss.243-253

Çeviri Değerlendirmesinde Yararlanılacak Yöntem ve Yaklaşımlar

A.Ü. Tömer Bursa Şubesi. Çeviri Eleştirisi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 05 Haziran 1999, cilt.1, ss.1-11

Kitap & Kitap Bölümleri

Einstellung der Studenten hinsichtlich des universitären DaF-Unterrichts bei Muttersprachlern des Türkischen

SCHRIFTEN ZUR SPRACHE UND LITERATUR IV, BALCI TAHİR,ÖZTÜRK ALİ OSMAN,AKSÖZ MUNİSE, Editör, IJOPEC PUBLICATION, London, ss.243-260, 2020 Creative Commons License

Die Sprachbegleitung bei Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland

Schriften zur Sprache und Literatur II, Balcı T.,Öztürk A.O.,Serindağ E., Editör, Ijopec Publication, London, ss.10-22, 2018 Creative Commons License

DIDAKTISIERUNG DES PASSIVS NACH DER PERSPEKTIVE DER KONSTRUKTIVISTISCHEN LERNTHEORIE

Schriften zur Sprache und Literatur, "Balcı T., Hozapfel O., Serindağ E.", Editör, Ijopec Publication, London, ss.27-37, 2017 Creative Commons License

WORTSCHATZLERNEN IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT: EIN VORSCHLAG ANHAND VON GEHIRNGERECHTEM LERNEN

Schriften zur Sprache und Literatur, "Balcı T., Hozapfel O., Serindağ E.", Editör, Ijopec Publication, London, ss.130-139, 2017 Creative Commons License