Der Einfluss der Dynamischen Leistungsmessung und–Bewertung auf die Mediationsbedürfnisse der Türkischen DaF-Lernenden im Kontext der Zielsprachlichen Textproduktion.


Creative Commons License

Özdemir A. Y. , Serindağ E.

The Journal of Academic Social Science Studies, no.84, pp.77-93, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29228/jasss.46106
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Science Studies
  • Page Numbers: pp.77-93

Abstract

Vygotsky’nin sosyokültürel kuramı ve yakınsal gelişim alanı gibi bakış açılarının kuramsal temellerini oluşturduğu dinamik ölçme ve değerlendirme, araştırma konusu olarak yabancı dil olarak İngilizce öğretimi alanında öne çıkmaktadır. Buna karşın yapılan alan yazın taraması sonucunda yabancı dil olarak Almanca öğretimi alanında hem Türkiye'de hem de yurtdışında konunun çok fazla bilinmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmada dinamik ölçme ve değerlendirmenin, yabancı dil olarak Almanca öğrenen üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğretici ile girdikleri öğrenme ve öğretmeye yönelik etkileşimli konuşmalarda yardım ihtiyaçlarını pozitif olarak etkileyip etkilemediği sınanmıştır. Veri toplama aracı olarak öntest, sontest ve takip testi kullanılmıştır. Deney grubuna öntest ve sontest arasında zenginleştirme programı uygulanırken, kontrol grubuna geleneksel öğretim uygulanmıştır. Öğrenenler ve öğretici arasındaki etkileşimli konuşmalar kayıt edilmiş, kaydedilen konuşmaların transkripsiyonu alınmıştır. Toplanan veriler yardım tipolojisine göre oluşturulan sütunlara kaydedilerek nitel yorumsal bir bakış açısı ile analiz edilmiştir. Ayrıca toplanan veriler istatistiksel olarak SPSS programı kullanılarak Mann Whitney U-Test’i ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda karma yöntem araştırması olan bu çalışma ile yabancı dil olarak Almanca öğretimi ile ilgili yapılacak çalışmalar için öncü olmak amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda yabancı dil olarak Almanca öğrenen Türk öğrencilerin yazma becerileri bağlamında yardım ihtiyaçları dikkate alındığında sontestte, deney ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiş, takip testinde ise deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.