Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Prevalence of Rheumatoid Arthritis and Spondyloarthritis in Turkey: A Nationwide Study

ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY, vol.33, no.2, pp.128-136, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Coexistence of hypertrophic osteoarthropathy and myelofibrosis

REVISTA BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, vol.57, no.5, pp.472-474, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Association between phantom limb complex and the level of amputation in lower limb amputee

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.51, no.2, pp.142-145, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Rare Cause of Shoulder Pain: Monostotic Fibrous Dysplasia

ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY, vol.31, no.2, pp.184-187, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Intraligamentous Calcification of the Medial Collateral Ligament Mimicking Pellegrini-Stieda Syndrome in a Lower-Extremity Amputee

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.61, no.1, pp.70-72, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Coexistência de osteoartropatia hipertrófica e mielofibrose.

Revista brasileira de reumatologia, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Rehabilitation of the patients with congenital muscular torticollis

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.59, no.2, pp.11, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Description of the registry of patients with ankylosing spondylitis in Turkey: TRASD-IP

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, vol.32, no.1, pp.169-176, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Quality of life and related variables in patients with ankylosing spondylitis

QUALITY OF LIFE RESEARCH, vol.20, no.4, pp.543-549, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Management of a Case of Human Bite Complicated by Myonecrosis and Compartment Syndrome

JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION, vol.101, no.3, pp.266-269, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Breast Cancer Related Lymphedema and Conservative Therapies

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.55, no.1, pp.30-35, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Seroprevalence of parvovirus B19 in fibromyalgia syndrome

CLINICAL RHEUMATOLOGY, vol.28, no.3, pp.305-309, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The relationship between joint hypermobility and sports injuries in female volleyball players

JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, vol.8, pp.140, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A case of mixed connective tissue disease associated with Graves' disease

ROMATIZMA-RHEUMATISM, vol.23, no.3, pp.100-102, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Macrodystrophia lipomatosa with multiple entrapment neuropathies: A case report

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.118, no.4, pp.545-553, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Proximal myopathy as an unusual presenting feature of celiac disease

CLINICAL RHEUMATOLOGY, vol.24, no.1, pp.76-78, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Fibromyalgia syndrome in patients with hepatitis C infection

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, vol.23, no.5, pp.248-251, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Tekrarlayan Polikondrit: bir olgu sunumu

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.48, no.4, pp.37-40, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Osteopenia and osteoporosis in postmenopausal women

ACTA RADIOLOGICA, vol.43, no.6, pp.609-614, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Vitamin D status and bone mineral density of veiled and unveiled Turkish women

JOURNAL OF WOMENS HEALTH & GENDER-BASED MEDICINE, vol.10, no.8, pp.765-770, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

AB0155 Chronic tophaceous gout in a premenopausal patient with familial nephropathy

Annals Of The Rheumatic Diseases, vol.60, no.1, pp.189-190, 2001 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Spondyloarthropathy and Turner's syndrome

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, vol.19, no.2, pp.232-233, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Dejeneratif eklem hastalığı rehabilitasyonu

Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, vol.2, no.2, pp.71-75, 1999 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Bel ağrılı olgularda fonksiyonel kısıtlılık ile sonuç ilişkisinin değerlendirilmesi

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.1, no.2, pp.36-40, 1998 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema (RS3PE) syndrome

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.42, no.1, pp.147-154, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kinesio taping application in a pediatric patient with spinal muscular atrophy

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.41, no.2, pp.386-389, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Lokalize omuz ağrıları ve tedavi yaklaşımları

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.59-65, 2013 (Other Refereed National Journals)

Low Back Pain: Diagnostic Algorithm

Gıornale Italıano Dı Medıcına Rıabılıtatıva (Italian Journal of Rehabilitation Medicine), vol.26, no.2, pp.239, 2012 (International Conference Book)

Fibromiyalji sendromlu hastalarda egzersiz ve SF-36 yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi

e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA Sport Sciences), vol.7, no.2, pp.18-26, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fibromiyalji sendromlu Hastalarda egzersiz ve SF 36 yaşam kalitesi ilişkisinin İncelenmesi

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, no.2, pp.18-26, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Düzenli Egzersize Katılımın Egzersiz Bağımlılığı Üzerine Etkisi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , vol.13, no.2, pp.150-153, 2011 (National Refreed University Journal)

Sporcularda bel ağrıları tedavi ve korunma yaklaşımları

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.29, no.2, pp.474-480, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sporda ani ölüm

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.21, no.3, pp.149-152, 2007 (Other Refereed National Journals)

Diabetes Mellitus ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bozuklukları

TIPMED, vol.8, no.2, pp.5-10, 2004 (Other Refereed National Journals)

Fibromiyalji Sendromunun Etiyopatogenezi

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.23-29, 2002 (National Refreed University Journal)

Refleks Sempatik Distrofi Sendromu

Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.1, no.3, pp.189-196, 2001 (Other Refereed National Journals)

Baastrup hastalığı: bir olgu sunumu

Journal of Rheumatology and Medical Rehabilitation, vol.12, no.1, pp.69-70, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lomber Spinal Stenoz

Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.6, no.1, pp.113-118, 2000 (National Refreed University Journal)

Fibromiyalji sendromunda hepatit B ve hepatit C sıklığı

Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.5, no.4, pp.223-226, 1999 (National Refreed University Journal)

Bel ağrıları epidemiyolojisi ve ayırıcı tanıda yeni yaklaşımlar

Anadolu Tıp Dergisi, vol.1, no.2, pp.135-138, 1999 (Other Refereed National Journals)

Diz dejeneratif eklem hastalığında diflunisal ve indometazinin etkinliği

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.173-177, 1998 (National Refreed University Journal)

Bel Ağrılı Olgularımızın Özellikleri

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.4, pp.264-267, 1997 (National Refreed University Journal)

Double crush syndrome: Presentation of 5 cases

Annals of Medical Sciences, vol.6, pp.57-60, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Uzun süreli antikonvulzan ilaç kullanımın kemik mineral dansitesi üzerine etkileri

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.96-101, 1996 (National Refreed University Journal)

Lyme Hastalığı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.3, no.3, pp.311-320, 1994 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pregabalinin Kemik Metabolizması Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

27.Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Parapleji ile Başvuran Okronozis Olgusu

27.Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Frequency Of Musculoskeletal Pain Among The Students Of Vocational School Of Health Services In Adana

International Conference On Medical, Medicine Health Sciences, 24 - 25 November 2018, vol.4, pp.27

Fibromiyalji de tuzak nöropati sıklığı

11. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ, Turkey, 10 - 13 March 2016

Ankilozan spondilit graves hastalığı ve megaloblastik anemi birlikteliği Bir olgu sunumu

21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2007

Books & Book Chapters

Gut Hastalığı

in: Romatoloji e-kitap, Ataman Ş,Bodur H, Editor, TRASD (Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği), Ankara, pp.1-26, 2019

Gebelik ve Rehabilitasyon

in: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri, Köker İ, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.407-419, 2006

Alt Ekstremite Ağrıları

in: Hekimlik Sanatı-Güncel Tıp, Karataş Y, Editor, Alev Dikici Basımevi, Adana, pp.35-48, 2006

Gebelik ve Egzersiz

in: Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık ve Doğum, Kadayıfçı O, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.87-96, 2005

Adolesan ve Egzersiz

in: Ergen Sağlığı ve Gelişimi Kaynak Kitabı, Kadayıfçı O,Derman O,Ürünsak İF ve ark., Editor, Sağlık Bakanlığı AÇSAP Basımevi, Ankara, pp.293-304, 2004

Romatoid Artrit

in: Harrison’s Textbook of Medicine, Principles of Internal Medicine, 2001, 15. Edisyon çevirisi, Sağlıker Y (Çeviri editörü), Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1928-1937, 2004

Kas-iskelet Sistemi Hastalıklarında Fizik Muayene

in: Ağrı, Erdine S, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.54-63, 2002