Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Lyme Hastalığı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi , vol.3, no.3, pp.311-320, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parapleji ile Başvuran Okronozis Olgusu

27.Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Pregabalinin Kemik Metabolizması Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

27.Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Frequency Of Musculoskeletal Pain Among The Students Of Vocational School Of Health Services In Adana

International Conference On Medical, Medicine Health Sciences, 24 - 25 November 2018, vol.4, pp.27

Fibromiyalji de tuzak nöropati sıklığı

11. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ, Turkey, 10 - 13 March 2016

A Randomized Controlled Trial Comparing Aquatic Training and Gym Exercise Versus Home Exercise in Patients with Fibromyalgia

(EULAR) The European League Against Rheumatism Annual European Congress of Rheumatology, Kopenhagen, Denmark, 4 - 07 June 2009, pp.688

Ankilozan spondilit graves hastalığı ve megaloblastik anemi birlikteliği Bir olgu sunumu

21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2007

Books & Book Chapters

Gut Hastalığı

in: Romatoloji e-kitap, Ataman Ş,Bodur H, Editor, TRASD (Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği), Ankara, pp.1-26, 2019

Gebelik ve Rehabilitasyon

in: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri, Köker İ, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.407-419, 2006

Alt Ekstremite Ağrıları

in: Hekimlik Sanatı-Güncel Tıp, Karataş Y, Editor, Alev Dikici Basımevi, Adana, pp.35-48, 2006

Gebelik ve Egzersiz

in: Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık ve Doğum, Kadayıfçı O, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.87-96, 2005

Adolesan ve Egzersiz

in: Ergen Sağlığı ve Gelişimi Kaynak Kitabı, Kadayıfçı O,Derman O,Ürünsak İF ve ark., Editor, Sağlık Bakanlığı AÇSAP Basımevi, Ankara, pp.293-304, 2004

Romatoid Artrit

in: Harrison’s Textbook of Medicine, Principles of Internal Medicine, 2001, 15. Edisyon çevirisi, Sağlıker Y (Çeviri editörü), Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1928-1937, 2004

Kas-iskelet Sistemi Hastalıklarında Fizik Muayene

in: Ağrı, Erdine S, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.54-63, 2002

Metrics

Publication

114

Citation (WoS)

664

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

773

H-Index (Scopus)

14

Project

7

Thesis Advisory

8

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals