Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BETWEEN THE YEARS 2010-2019 CLOTHING MODEL 1990 AND THE EFFECT OF BAROQUE ART

Idil Journal of Art and Language, vol.8, no.61, pp.1123-1132, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

amazonlar

amica, 2015 (Other Refereed National Journals)

Moda Sektörünü ?Yavaşlatan? Eğilim: Eko Moda ve Moda?da Sürdürülebilirlik ..

AKDENİZ SANAT DERGİSİ, vol.2, no.8, pp.48-52, 2013 (National Refreed University Journal)

YAVAŞ MODA NEDİR

AKDENİZ SANAT, no.8, pp.44-47, 2012 (Other Refereed National Journals)

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN 15. YÜZYIL VE 18. YÜZYILLARI ARASI SARAY KUMAŞLARINDA KULLANILAN BİTKİSEL ÜSLUP

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.25-48, 2011 (National Refreed University Journal)

14 18YYLAR ARASINDA OSMANLI SARAY KUMASLARINDA BİTKİSEL ÜSLUP

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011 (Other Refereed National Journals)

xx.yüzyıl ve xxı. yüzyıl başında kadın moda tasarımında nostalji anlayışı

ATATÜRK ÜNİVERS,TESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ SANAT, vol.1, no.17, pp.15-25, 2010 (National Refreed University Journal)

MODADA NOSTALJI

SANAT YAZILARI, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADANA İLİ KARAİSALI YÖRESİ DOKUMALARI VE 2016 YILI İTİBARIYLA GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

BEZCE 7. ULUSLARARASI TEKSTİL KONFERANSI, İstanbul, Turkey, vol.1, no.1, pp.650

YAVAŞ MODA NEDİR

MOTEX BİENNİAL SLOW FASHION, Antalya, Turkey, vol.5, no.8, pp.48

MODA VE SANAT BAĞLAMINDA ROBERTO CAPUCCİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARSI KÜLTÜR SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 14 - 17 October 2018, vol.1, no.1, pp.48-53

Art Nouveau Akımının Tekstil ve Moda Tasarımına Etkisinin Irdelenmesi

II.Uluslararası Felsefe, Egitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, vol.1, no.1, pp.547

"Art Nouveau Akımının Tekstil ve Moda Tasarımına Etkisinin İrdelenmesi"

FEBST, Muğla, Turkey, 19 - 22 October 2016, vol.2, no.2, pp.78-86

ANADOLUDAN DÜNYAYA AÇILAN MODA PENCERESİ

SANATTA ANADOLU AYDINLANMASI, Erzurum, Turkey, 2 - 05 June 2005, vol.1, no.1, pp.88-94

Other Publications