Art Nouveau Akımının Tekstil ve Moda Tasarımına Etkisinin Irdelenmesi


AŞAMA F. , Alpat F. E.

II.Uluslararası Felsefe, Egitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.547

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.547

Özet

Modern sanat akımları tekstil ve moda tasarımcıları için 21. Yüzyılda bir kaynak oluşturmaktadır. Bu çalışma, Art Nouveau sanat akımını açıklar, modern dönem estetik akımı olarak Art Nouveau’nun Tekstil ve moda tasarımına etkilerini araştırır ve 21.yüzyıla girilmesi ile Art Nouveau akımının yeni nesillere aktarılması ve sürekliliği üzerine bir güncelleme niteliği taşımaktadır. Yeni yüzyıl içerisinde moda tasarımı ve ev tekstili alanında etkili olmaktadır ve bu yönüyle tasarımcılar için kaynak konu oluşturmaktadır.
Art Nouveau sanat akımı ortaya çıkışı sırasında ve sonrasında sanat ve tasarım alanında etkili olmuştur. Diğer sanat akımlarıyla kıyaslandığında stil farklılıkları bulunmaktadır. Art nouveau kendisinden önce ortaya çıkan sanat akımları ile etkileşimi az olmuştur ve kendisinden önceki sanat akımlarını taklit eden bir yapıya sahip değildir. Kendi başına yeni bir stil ve dekorasyon anlayışı getirmiştir. Böylece Tekstil tasarımı ve moda tasarımı açısından zengin desen ve tasarım ilhamları yaratmaktadır.
Sanayi devrimi ve sonrasında ortaya çıkan “Arts and Crafts” sanat akımının özellikleri vurgulanarak; 1870’li yıllarda Avrupa’nın sosyal, sanatsal, kültürel, psikolojik, ekonomik, düşünsel ve bilimsel ögeleri estetik ve dekoratif “yeni sanat”ın zeminini hazırlamıştır. Art Nouveau sanat akımının doğması için gerekli sosyolojik ve somut altyapı materyalleri oluşmuştur. Sonraki dönemlerde bu akıma karşı çıkışlar, tepkiler ve karşıt akımlar doğmuş olsa dahi tarih kronolojisinde mimarlık gibi farklı branşlarla birlikte Tekstil ve Moda tasarımında da Art Nouveau akımı zamansız bir akım olarak yerini almıştır. Art Nouveau sanatı karekteristiği ve modernist dönem içindeki rolü nedeniyle modası geçmeyen bir akım özelliği taşımaktadır.
1870’li yıllarda öncüsünün desinatör William Morris’in olduğu Art Nouveau sanat akımının tekstil tasarımı ve moda tasarımındaki desen, renk, doku, ışık, çıkış noktası açısından farklı etkileri olmuştur. Art Nouveau giysi ve tekstil ürün tasarımlarında; hareket ediyormuş hissini veren ve eğimli çizgilerden meydana gelen yoğun işleme tarzının yanında geometrik ve sade anlatım şeklindeki dekorasyon üslubuyla kendi içerisinde zıtlıkların uyumu ile dikkat çekerek tasarımcılar tarafından ilgi görmüştür. 1900 lü yıllarda Paul Poiret ve Leon Bakst gibi tasarımcılardan sonra modernizm dönemi sonrası Tekstil ve moda tasarımı alanında tanınmış; Roberto Cavalli, Linda Friesen, Issey Miyake gibi modacılar ve Art Nouveau’dan aldıkları ilham ve etki ile yaptıkları tasarımlar sanatsal yaklaşım açısından analiz edilmektedir. Ayrıca sanat akımı bağlamında ilgili örnekler incelenerek Art Nouveau ile ilgili giysi tasarımları önerileri ve analizleri sunulacaktır.