"Art Nouveau Akımının Tekstil ve Moda Tasarımına Etkisinin İrdelenmesi"


ALPAT F. E. , AŞAMA F.

FEBST, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2016, cilt.2, sa.2, ss.78-86

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.78-86

Özet

ART NOUVEAU AKIMININ TEKSTİL VE MODA TASARIMINA ETKİSİNİN İRDELENMESİ

 

EXAMINATION OF THE EFFECT OF ART NOUVEAU ART MOVEMENT IN TEXTILE AND FASHION DESIGN

Fazilet AŞAMA1
F.Engin ALPAT2


 

Bu çalışma, Art Nouveau sanat akımını açıklar ve Art Nouveau’nın Tekstil ve moda tasarımına etkilerini araştırır. Ayrıca Art Nouveau akımının yeni nesillere aktarılması ve sürekliliği üzerine bir güncelleme niteliği taşımaktadır. Moda tasarımı ve ev tekstili alanında tekstilde etkili olmuş ve zaman içinde güncellenmiş bir sanat akımıdır.

Sanayi devrimi ve sonrasında ortaya çıkan sanat akımlarının özellikleri vurgulanarak; Art Nouveau’nın diğer sanat akımlarından tekstil tasarımı ve moda tasarımı açısından stil farklılıkları bulunmaktadır. 1870 li yıllardaki Avrupa’nın sosyal, sanatsal, kültürel, psikolojik, ekonomik, düşünsel ve bilimsel ögeleri sanayi devriminin zeminini hazırlamıştır ve Art Nouveau sanat akımının doğması için gerekli soyut ve somut altyapı materyalleri oluşmuştur. Sonraki dönemlerde bu akıma karşı çıkışlar, tepkiler ve karşıt akımlar doğmuş olsa dahi tarih kronolojisinde farklı branşlarla birlikte Tekstil ve Moda tasarımında da Art Nouveau akımı zamansız bir akım olarak yerini almıştır. Art Nouveau sanatı karekteristiği nedeniyle modası geçmeyen bir akım özelliği taşımaktadır.

1870’li yıllarda öncüsünün William Morris olduğu Art Nouveau sanat akımının tekstil tasarımı ve moda tasarımındaki desen, renk, doku, ışık, çıkış noktası açısından farklı etkileri olmuştur. Art Nouveau giysi ve tekstil ürün tasarımlarında; hareket ediyormuş hissini veren ve eğimli çizgilerden meydana gelen yoğun işleme tarzının yanında geometrik ve sade anlatım şeklindeki üslubuyla kendi içerisinde zıtlıkların uyumu ile dikkat çekerek tasarımcılar tarafından ilgi görmüştür. 1900 lü yıllarda Paul Poiret ve Leon

Bakst gibi tasarımcılardan sonra modernizm dönemi sonrası  Tekstil ve moda tasarımı alanında tanınmış; Roberto Cavalli, Linda Friesen, Issey Miyake gibi modacılar ve Art Nouveau’dan aldıkları ilham ve etki ile yaptıkları tasarımlar analiz edilmektedir.

Ayrıca konu ile ilgili örnekler incelenerek Art Nouveau ile ilgili giysi tasarımları ve analizleri sunulacaktır.

 

 

Anahtar sözcükler/Keywords: Art Nouveau, Tekstil Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Sanat.

 

__________________________________

1 Arş. Gör. Çukurova Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi, e-mail:faziletasama9@gmail.com

2 Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi, e-mail: alpat35@gmail.com