Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Differential Effect of L-Cysteine in Isolated Whole-Bladder Preparations from Neonatal and Adult Rats

JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, cilt.333, ss.228-235, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Regenerative effects of pulsed magnetic field on injured peripheral nerves

ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE, cilt.12, ss.42-49, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of neocuproine, a copper(I) chelator, on rat bladder function

JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, cilt.312, ss.1138-1143, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of chronic cadmium exposure on contractility of the rat detrusor

UROLOGICAL RESEARCH, cilt.30, ss.21-25, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of some divalent cations on nitrergic relaxations in the mouse corpus cavernosum

FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY, cilt.15, ss.343-348, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A possible role of S-nitrosothiols at the nitrergic relaxations in the mouse corpus cavernosum

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.361, ss.85-92, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaşlı Bireye Multidisipliner Yaklaşım Modülü: Hazırlık Aşaması

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, cilt.5(1), ss.1-8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fare mesane detrusor kası üzerinde iki değerlikli metal katyonlarının etkileri.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.113-118, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of some agents affecting K+ channels on the isolated mouse vas deferens

ANNALS OF MEDICAL SCIENCES, cilt.8, ss.1-6, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzole kurbağa akciğer şeritleri ve izoprenalin

Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.8, ss.35-42, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The subcellular mechanism of contractile responses to Carbachol in the bladder

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

A possible role of sulfhydryl groups on the tonic activity of the rat detrusor muscle

5 th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Danimarka, cilt.89, no.564, ss.139

The role of nitrergic system on contraction induced by Caffeine

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

The subcellular mechanism of contractile responses to Carbachol in the bladder

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

The role of nitrergic system on contraction induced by Caffeine

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

The subcellular mechanism of contractile responses to Carbachol in the bladder

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

A possible role of sulfhydryl groups on the tonic activity of the rat detrusor muscle

5 th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Danimarka, cilt.89, no.564, ss.139

The effects of Ferula eleaochytris root extract on erectile dysfunction in diabetic rats

7th European Congress of Pharmacology (EPHAR), İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2016, ss.354-604

Sıçan prostat ve vas deferens düz kasları üzerinde ferula elaeochytris (çakşır) kök ekstresinin etkisi

Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (7. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu), Ankara, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, ss.174

FARE VE SIÇAN MESANE AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BAKIR (1) ŞELATÖRÜ NEOKUPROİN İLE OLUŞTURULAN FARKLI ETKİLERİN MEKANİZMASI

Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 6. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2013, ss.167

Fare ve sıçan mesane aktiviteleri üzerinde bakır (1) şelatörü Neocuproin ile oluşturulan farklı etkilerin mekanizması

Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 6. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2013, ss.164

Sıçanlarda siklofosfamid ile oluşturulan sistit Üzerinde yeni bir antioksidan olan silimarinin etkisi

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.282

İzole fare mesanesinde elektriksel saha stimülasyonu ile oluşturulan kasılmalarda ryanodin reseptörlerinin rolü

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.274

Fare korpus kavernozum dokusunda bir nitrik oksid donörü olan spermine NONOate?ın etkileri

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.121

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde geriatri: Çukurova Üniversitesi örneği

IV. Türkiye Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu?, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.49-50

Yenidoğan ve erişkin sıçan mesane dokusunda bazal spontan kasılmalar üzerinde l-sistein?in etkisi

Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.341

Effect of phosphodiesterase type 4 inhibitor rolipram on cyclophosphamide-induced bladder over activity

European Urology SUPPLEMENT 7(3), 23rd Annual EAU Congress, Milan, İtalya, 26 - 29 Mart 2008, cilt.7, no.3, ss.771

Sıçanlarda Siklofosfamid ile oluşturulan sistit üzerinde fosfodiesterz inhibitörü Rolipram?ın etkisi

Türk Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.306

Effect of 4,7-Dimethyl-1,2,5-oxadiazolo[3,4-d]-pyridazine 1,5,6-Trioxide) in the mouse corpus cavernosum

4th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR), Porto, Portekiz, 14 - 17 Temmuz 2004, cilt.18, ss.63