Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Internet of Things (IoT) Technology to be Used As a Precision Agriculture Solution for Turkey's Agriculture

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.29, sa.7, ss.5689-5695, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

A web-based decision support system to select proper machinery size and tractor power

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.40, sa.4, ss.512-525, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of an Iot Based Tractor Tracking Device to Be Used as a Precision Agriculture Tool for Turkey's Agricultural Tractors

Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences, cilt.6, sa.9, ss.199-203, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of Technical Specifications and Performances of Wind Machines

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.81-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarım Makinalarında Bakım-Onarım Verileri Değerlendirme Esasları

Akademia Journal of Engineering and Applied Sciences, cilt.1, ss.235-245, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Low Power Wide Area Network (LPWAN) and Internet of Things Adaptation in Agricultural Machinery

Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences (SJAVS), cilt.4, sa.1, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turkey's Demand for Agricultural Tractors and Machinery

Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences (SJAVS), cilt.3, sa.1, ss.51-57, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bazı Tek Akslı Traktörlerle Çalışmada Tutamaklara Gelen Titreşimlerin Belirlenmesi

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.47, sa.3, ss.257-263, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Internet of Things (IoT) as a Precision Agriculture Solution for Turkey's Agriculture

IV. International Agriculture Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.1

Tarım Makinalarında Bakım-Onarım Verileri Değerlendirme Esasları

3rd ASM International Congress Of Agriculture And Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.71

Comparison of the Performances of Some Frost Protection Wind Machines in Orchard Conditions

THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MECHANIZATION AND ENERGY IN AGRICULTURE INTERNATIONAL WORKSHOP ON PRECISION, 13 - 15 Eylül 2017

Tarım Makinaları ve Traktörlerle Çalışmada iş Güvenliği Esasları ve Öneriler

VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.609

Ülkemizde kullanıma sunulan iki farklı güçteki tek akslı traktörün tutamaklarındaki titreşimlerin belirlenmesi

16. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ-TÜRK ERGONOMİ DERNEĞİ, Çorum, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2010, ss.489-502

Diğer Yayınlar