Yapay Sinir Ağları Kullanarak Türkiye Traktör Satış Adedinin Tahmin Edilmesi


Civelek Ç.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.31, pp.375-381, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Traktör satış tahmini, traktör üreticileri ve bayileri açısından gelecek dönemdeki planlamaların yapılması açısından büyük önem taşımaktadır. Satış tahmini pek çok değişkene bağlı olması sebebi ile oldukça zor bir problemdir. Günümüzde ise yapay sinir ağları yöntemleri ile geçmişe dönük verilerden yola çıkılarak tahmin gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada 2016-2019 yılları arasındaki seçilmiş veriler kullanılarak yapay sinir ağları ile gerçekleştirilen analizlerle traktör satış tahmini gerçekleştirilmiştir. İleri beslemeli geri yayılım yapay sinir ağı metodu kullanılarak 2 ve 3 katmanlı olarak gerçekleştirilen test sonuçlarına göre en iyi tahminin LOGSIG transfer fonksiyonunun kullanıldığı 3 katmanlı, 1. ara katmanında 2 ve 2. ara katmanında 4 nöron bulunan yapay sinir ağı tipinde en iyi sonucu verdiği belirlenmiştir.