Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 IV. International Agriculture Congress

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2017 The 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & International Workshop on Precision Agriculture

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Agrievolution 5th World Summit on Agricultural Machinery

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 8. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2015 8. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2014 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture-ADAGENG2014

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2010 16. Ulusal Ergonomi Kongresi

  Katılımcı

  Çorum, Türkiye

 • 2010 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  Hatay, Türkiye

 • 2010 İlaçlama Makinaları Denetimleri Çalıştayı

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2007 ISTRO Soil Dynamics Workshop

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1