Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Measuring the Relative Importance of Online Trust Indicators among Young Consumers

10th EBES Eurasia Business and Economic Society Conference, 2013, Özet Bildiri, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2013

Finansal Hizmetlerde Uyarlamacı Satış Başarısında Etkili Olan Kişisel Ve Kurumsal Faktörler

Sosyalbilimler Araştırmaları Konferansı 2013, Sözlü Bildiri, İzmir, Turkey, 27 April 2013

Güneşten Korunma Davranışı Önündeki Engeller Bronzlaşma Davranışının Analizi

5.Prevantif Onkoloji Sempozyumu, 2011, Davetli Konuşmacı, Ankara, Turkey, 16 - 17 December 2011

Kolektif ve Bireyci Kişilik Özelliklerinin Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Satınalma Davranışlarındaki Rolü

9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Turkey, 6 - 08 May 2010, pp.435-439

KOBİ lerin Karşılaştıkları İhracat Engelleri ve Etkileri Mobilya Sektöründe Bir Araştırma

8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 2009, Özet Bildiri, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2009, pp.37-41

Çevreci Satın Alma ve Cinsiyet Farklılıkları

13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Adana, Turkey, 29 October - 01 November 2008, pp.558-570

Sustainable Production and Sustainable Consumption A Survey of Eco Friendly Buying

Second YÖK-SUNNY Collaboration Symposium Scientific Collaboration For Sustainable Development Annual, Adana, 24 - 26 May 2007 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Dünyada Pazarlama Eğitiminin Gelişimi

in: Türkiye de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi, Prof.Dr. Muazzez Babacan, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.5-27, 2016

Dünyada Pazarlama Eğitiminin Gelişimi

in: Türkiye de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi, Prof.Dr. Muazzez Babacan, Editor, Beta, İstanbul, pp.5-27, 2016

Araştırma Tasarımı

in: Pazarlama Araştırması Çeviri Bölüm Araştırma Tasarımı, Prof.Dr. FATMA DEMİRCİ OREL, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., pp.38-68, 2015

Nitel (Kalitatif) Araştırma Teknikleri

in: Pazarlama Araştırması Çeviri Bölüm Nitel Kalitatif Araştırma Teknikleri, Prof.Dr. FATMA DEMİRCİ OREL, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic Ltd Şti, pp.116-142, 2015

Sürdürülebilirlikle İlgili Ticari ve Sosyal Faaliyetlerde Pazar Bölümlendirme ve Hedef Kitle Tespiti

in: Disiplinler Arası Bakış Açısı İle Çevre, Prof.Dr. İhsan Günaydın; Yrd.Doç.Dr. Tufan Özsoy, Editor, hiperlink, İstanbul, pp.182-202, 2014

Bağlılık ve Güven Teorisi

in: Pazarlama Teorileri, Prof.Dr. İsmail Yağcı; Prof.Dr. Serap Çabuk, Editor, MediaCat, İstanbul, pp.327-343, 2014