Education Information

Education Information

 • 2010 - 2011 Post Doctorate

  University of the West of England, Bristol, Bristol Business School, Social Marketing, Health Communications, United Kingdom

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler, İşletme-Pazarlama, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler, İşletme-Pazarlama, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Cukurova University, İ.İ.B.F., İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Hizmet İşletmelerindeki İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkileri

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Pazarlama

 • 2003 Postgraduate

  Çevreci Pazarlama Anlayışı ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi İle İlgili Bir Uygulama Sustainable Development

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Creative Enterprise Toolkit. The Trainer Programme

  Other , British Council ve Çukurova Kalkınma Ajansı

 • 2010Social Marketing Principles and Practice

  Other , University of the West of England

 • 2006Nitel Araştırma Yöntemleri

  Other , Bilkent Üniversitesi