Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Adana Şehir Merkezindeki Topraklarda Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,, vol.33, no.2, pp.199-214, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çağalalı ve Bezardağı (Adıyaman) Mangan Cevherleşmesinin Jeokimyasal Özellikleri

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.195-208, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PETROGRAFICAL AND GEOCHIMICAL INVESTIGATION OF IRON DEPOSITS IN THE REGION OF TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

9Th İnternational Symposium on Eastern Mediterrenean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018

DOĞANKENT - KARATAŞ ? TUZLA (ADANA GÜNEYİ) CİVARINDAKİ TOPRAKLARIN Ni, Cd, Pb ve Hg KONSANTRASYONLARININ SAPTANMASI

Uluslar Arası Katılımlı Çukurova Üni. Jeooloji Müh. Böl. 40. yıl sempozyumu, Adana, Turkey, 3 - 06 May 2017, pp.119-120

Doğankent-Karataş-Tuzla (Adana Güneyi) Civarındaki Topraklarda Ni, Cd,Pb, Hg,Konsantrasyonlarının saptanması

Ulıslar Arası katılımlı Çukurova üniversitesi Jeoloji Müh. böl. 40. Yıl Sempaozyumu, Adana, Turkey, 3 - 05 May 2017, pp.119-120

DOĞU KARADEN?Z BÖLGESİNDEKİ CU-PB-ZN YATAKLARINA ÇAMAŞ (ORDU) ÖRNEĞİ

7. Uluslarası Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.31-32