General Information

Institutional Information

Unit
Mühendislik Fakültesi
Department
Jeoloji Müh.
Program
Maden Yatakları-Jeokimya