Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DISTRIBUTION OF STRESSES IN UNREINFORCED AND REINFORCED SOILS INDUCED BY A CIRCULAR FOUNDATION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.4, ss.787-800, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Bearing Capacity of Piled Raft Foundations Consisting of Different Number of Piles under Static and Repetitive Loads

International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, cilt.4, sa.3, ss.39-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Important Grade of Environmental Risk Factors at Slopes

International Journal of Engineering Research & Science (IJOER), cilt.4, ss.24-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yumuşak Zemin Model Parametrelerinin Zemin Davranışına Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.95-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kil Zeminlerde Oturma ve Boşluk Suyu Hızlarına Kuramsal Bir Yaklaşım

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.402-411, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Theoretical Approach to Time Rates of Settlements and Pore Water in Clayey Soils

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.402-411, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Experimental Study of Eccentric Loading for Piled Raft Foundations Settling on Slope Crest

International Journal of Engineering Research, cilt.6, sa.7, ss.361-365, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the Time-Dependent Strength of Soil Stabilization with Rubber Particles

International Journal of Science and Research (IJSR), cilt.6, sa.7, ss.1813-1816, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Dry Unit Weight in Hydrodynamic Dispersion of Clayey Soils

International Journal of Science and Research (IJSR), cilt.6, sa.7, ss.1571-1574, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF ECCENTRICITY FOR SHALLOW FOUNDATIONS SETTLING ON SLOPE CREST

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.511-522, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulaşım Yapıları Temel/Alt Temel Zeminlerinin Kireçle Stabilizasyonu

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.1, ss.39-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Donatı Tabakasının Optimum Derinliğinin Farklı Temel Şekilleri İçin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.187-194, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Donatı tabakasının optimum derinliğinin farklı temel şekilleri için değerlendirilmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.31, sa.2, ss.187-194, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dairesel temel altındaki kum zeminlerde donatı tabakasının optimum derinliğinin belirlenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.31, ss.107-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geotekniğin Önemi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası-Adana Bülten, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Yüzeysel temel geometrisinin zeminlerde oluşan gerilmelere etkisinin araştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.25, ss.155-166, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Taş Kolonlarda Yük Paylaşım Oranlarının Araştırılması

3rd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.899-903

Improvement of Engineering Properties of Sandy Soils by Bacillus simplex

th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Kiew, Ukrayna, 19 - 23 Eylül 2018, ss.87-93 Creative Commons License

Experimental Study on Usage Levels of Lateral Thinking Systems in Construction Engineering Students

13th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2018), İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-6

Comparison of Construction Costs of Piled Raft Foundations and Jet Grouting Systems

13th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2018), İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-6

The Behaviour of Piled Raft Foundations at Different Configurations Under Static and Repetitive Loads

II. International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering, 29 - 30 Haziran 2018

Determination of Load Sharing Ratios on Piled Raft Foundations

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.6, ss.2168-2183

Unconfined Compression Behavior of Single Stone in Soft Clay

INTERNATINAL ADVANCED RESEARCHES ENGINEERING CONGRESS, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

The Effect of Raft Foundation’xxs Shape on Bearing Capacity at Piled Raft Foundations

INTERNATINAL ADVANCED RESEARCHES ENGINEERING CONGRESS, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Determination of Cost Relations in Piled Raft Foundation Design

INTERNATINAL ADVANCED RESEARCHES ENGINEERING CONGRESS, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Unconfined Compression Behavior of Single Stone Column in Soft Clay

International Advanced Researches Engineering Congress-2017(IAREC 2017), 16 - 18 Kasım 2017, ss.1735-1738

Determination of Cost Relations in Piled Raft Foundation Designs

International Advanced Researches & Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.1782-1787

The Effect of Raft Foundation’s Shape on Bearing Capacity at Piled Raft Foundations

International Advanced Researches Engineering Congress-2017 (IAREC 2017), 16 - 18 Kasım 2017, ss.1739-1743

FARKLI KAZIK YERLEŞİM AÇILARININ KAZIKLI RADYE TEMEL TAŞIMA KAPASİTESİNE ETKİSİ

3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu, 18 Ekim – 20 Ekim, 2017, İzmir, Turkey, 18 - 20 Ekim 2017, ss.295-308

Kazıklı Radye Temellerde Radye Kalınlığının Taşıma Gücüne Etkisi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017, ss.1268

Taş Kolonlar Arası Mesafenin Taşıma Gücüne Etkisi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 Ekim - 27 Ocak 2017, ss.1269

Kireçle Zemin Iyilestirilmesinin Zamana Baglı Dayanıma Katkısı

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.396

A Case Study For Determining Safety Factors In Slopes With Different Methods

International Symposium On Mining And Environment (Isme2017), Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.435-443

Determining Important Grade Of Environmental Risk Factors At Slopes

International Symposium On Mining And Environment (Isme2017), Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.339-349

Silo Yüklerinin Temel Zeminine İletilmesinde Tasarımın Önemi

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.823-824

Ulaşım Yapıları Temel Zemini İyileştirilmesinde Katkı MalzemesiSeçiminin Önemi

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.825-826

Modelling Anisotropy and Destructuration Effects on Behaviour of Bencmark Embankment Constructed on Çukurova Region Clays

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.2006-2014

The effect of pile placement angle at piled raft foundation

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.3385-3393

Grain diffusion and dispersion of clayey soils in a consolidation phenomenon

International Energy and Engineering Conference, Gaziantep, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.373-381

Ulaşım yapıları temel zeminlerinin katkı maddeleri ile stabilizasyonu

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4581-4586

Farklı tip geogrid donatıların zeminlerdeki taşıma gücü ve gerilme dağılımına etkisi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.713-719

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar