Araştırma Alanları

  • İnşaat Mühendisliği

  • Ulaşım Mühendisliği

  • Yol Malzemeleri

  • Geoteknik

  • Temel Mühendisliği

  • Zemin Mekaniği

  • Yeraltı İnşaatı

  • Derin Kazı

  • Zemin İyileştirmesi

  • Mühendislik ve Teknoloji