Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 1996 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 1991 - 1993 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  Ortak Girişimler(Joint Ventures) ve Türkiye'deki Ortak Girişimlerde Karşılaşılan Yönetim Sorunlarının Tespit ve Çözümüne ilişkin Bir Araştırma

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 1993 Yüksek Lisans

  Türkiye'deki Aile İşletmelerinin Karşılaştıkları Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Analizi

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme