Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of emotional abuse perceived by the elderly living in nursing homes

Journal of Geriatric Mental Health, cilt.5, ss.134-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of emotional abuse perceived by the elderly living in nursing homes

journal of geriaitric mental health, cilt.5, ss.134-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF HOPELESSNESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, cilt.3, ss.88-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF HOPELESSNESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, cilt.3, ss.88-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF HOPELESSNESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, cilt.3, ss.88-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF HOPELESSNESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, cilt.3, ss.88-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEBELIKTE KARSILANMAYAN GEREKSINIM ES UYUMU

Çukurova Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.33, ss.154-155, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psychological Resilience and Posttraumatic Stres Disorder in Prehospital Area Healthcare Workers

Second International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.841

HASTANE ÖNCESİ ALANDAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ

2. International Scientific and Vocational Studies Congress health and soprt, Nevşehir, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2018, cilt.1, no.1, ss.33

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA ALGILANAN DUYGUSAL İSTİSMARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017, ss.137

The Evaluation of Hopelessness and Perceived Social Support Level in Patients with Lung Cancer

18th International Conference on Nursing & Midwifery (ICNM), Roma, İtalya, 10 - 11 Haziran 2017, ss.26

TÜRKİYE’DE KADININ EĞİTİM VE İSTİHDAM DURUMU

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017

Doğum Eylemi Sürecinde Psikolojik Bir Müdahale: Varlığın Kullanılması

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.51

Gebelik İzleminde Gözden Kaçan: Ruhsal İzlem

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.50

TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE GÖREMEDİKLERİMİZ: YAŞLILAR

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016, ss.169

TERAPÖTİK İLETİŞİM AÇISINDAN KADINLARIN YAŞAMINA ÖZGÜ ZAMAN: DOĞUM

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.11

Gebelikte Karşılanmayan Gereksinim: Eş Uyumu

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.10

TERAPÖTIK ILETISIM AÇISINDAN KADINLARIN YASAMINA ÖZGÜ ZAMAN DOGUM

3. Uluslararası & 7. Ulusal Çukurova Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, cilt.33, no.1, ss.154-155