Gebelikte Karşılanmayan Gereksinim: Eş Uyumu


BOZDOĞAN S. , İNEL MANAV A.

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.10

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.10

Özet

Birçok toplumda ailenin temelini evlilik oluşturur. Evlilik kararı veren çiftler ailelerinden ayrışmakta ve kendi ailelerini yapılandırmaktadırlar. Bu yeni ailenin yapılanmasında etkili olan faktörler; sosyal, kültürel, önceki kuşaklardan aktarılan değerler, eğitim düzeyi ve inançlardır.   İlişkinin bu aşamasında, yaşam sorumlulukları duygusal ilişkilerin yerini alır. Böylece işbirliği, paylaşım ve sorumlulukları yerine getirebilme becerisi ilişkilerde öne çıkar. Çiftlerin çocuk sahibi olacağı dönemde ise ailenin yaşam döngüsü yeni bir evreye girmektedir. Gebelikle birlikte, eşler birey olarak ve evlilikleri döngü olarak yeni bir gelişim dönemine geçmektedir. Bu yeni dönemin gelişim ödevleri; kadının fizyolojik, psikolojik ve yeni rolüne, erkeğin ise  psikolojik ve rolleri ilgili bir değişime uyum sağlamasıdır. Bu yeni uyum döneminde zaman zaman kadın ve erkeğin gereksinimleri ve karşılanma biçimleri farklılaşmaktadır. Kadın bu yeni süreçte; eşinin kendisine destek olmasını ve anlamasını beklemektedir. Erkek ise kendi gereksinimleri ile meşgul olarak eşinin beklentilerini farkedemeyebilmektedir. Uyum ve gereksinimleri karşılama konusundaki bireysel farklılıklar zaman zaman eşler arasında sorunlara yol açabilmektedir. Yaşanan sorunlar nedeni ile çatışmalar, evliliğin sorumluluklarını yerine getirememe, sosyal etkileşimin bozulması ve boşanmalara kadar giden bir süreç yaşanabilmektedir. Yeni yaşam döngüsüne uyum ve çatışmaların çözümünde eşlerin birbirini anlaması ve tanıması aralarındaki iletişim biçimlerine bağlıdır. Eşler arasında güvene dayalı, gereksinimlerini karşılamaya dönük etkili bir iletişim kurulması sorunların çözümünde anahtar rol üstlenebilir. Bu derlemede kadın yaşamında ve evlilik de kendine özgü bir dönem olan gebelik sürecinde karşılanmayan gereksinimlere yol açan eşler arasındaki uyumu etkileyen iletişim özelliklerinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu dönemde hizmet veren hemşire ve ebelerin bu dönemde yaşanan uyum sorunlarını bilmesi, sürecin yönetiminde etkili iletişim becerilerini kullanabilmesi ve bu konuda rehberlik edebilmesinin çatışmaların çözümünde oldukça etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Marriage forms the basis of the family in many societies. Couples, who decide to get married, separate from their family, especially mentally, and they constitute their own core family. Factors effecting this marriage; social, cultural, values derived from their ancestors, individuals’ education and their beliefs. Once married couple start living together, their new role for each individual dominates their initial romantic feelings and replaced with life’s realities and responsibilities. In result, cooperation, sharing - caring and ability to take responsibility becomes more important in relationship. In the period of pregnancy, family life circle enters a new phase.  With pregnancy, each couple and their marriage evolve a new era. Some of developmental tasks of this new period are adaptation to physical and psychological changes and to new role for couples. Each individual reacts differently to those changes. Moreover, their needs and the way they get their needs may differ. For instance; most of the women are looking for support and understanding from their husband. Men, on the other side, they may be busy with their need and not seeing their wife’s need at the same time. This may cause problems in their relationship. In some case, those problems add up, couples start failing in their responsibilities, their interaction with society gets worst day by day, and finally those handicaps may lead couples to divorce.  Spouses’ communication style plays an important factor in adaptation to couples new life and in solving potential conflicts. Establishing an effective communication based on trust between spouses may have a key role in resolving problems. This review aims to discuss miscommunication styles that effect marital adjustment resulting in unmet needs in pregnancy. Knowing compliance problems in pregnancy, and as a response, teaching effective communication techniques to spouses by nurses and midwives who serve in this process may help prevent some problems.