Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2017 18th International Conference on Nursing & Midwifery (ICNM)

  Katılımcı

  Roma, İtalya

 • 2017 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2017 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Programlarına Yönelik Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Çalıştayı-II

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 IV.Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2016 3. Uluslararası & 7. Ulusal Çukurova Ebelik Öğrencileri Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2014 III. International VII. National Psychiatric Nursing Congress/ Psychiatric Nursing Today: Cornerstones and New Horizons

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1