Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

 • 2016 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

 • 2013 - 2016 Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

 • 2016 - Continues Deputy Head of Department

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

 • 2015 - 2016 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

 • 2014 - 2016 Deputy Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi , İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

 • 2013 - 2016 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

Non Academic Experience

 • 2010 - 2013 Müdür Başyardımcısı

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2009 - 2010 Okul Müdürü

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2003 - 2007 Müdür Yardımcısı

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

 • 1997 - 1998 Müdür Yardımcısı

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

 • Postgraduate Abbasi Tarihi

 • Undergraduate Anadolu'nun İslamlaşma Tarihi

 • Undergraduate Uygarlık Tarihi

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Postgraduate Müslüman Türk Devletleri Tarihi

 • Postgraduate Şehir Tarihçiliği ve İslam Şehirleri

 • Undergraduate İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası

 • Postgraduate Emeviler ve Abbasiler Dönemi İslam Kültür ve Medeniyeti

 • Undergraduate Anadolu'nun İslamlaşma Tarihi

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Araştırma Teknikleri ve Seminer

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate Uygarlık Tarihi

 • Undergraduate İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası

 • Undergraduate Uygarlık Tarihi

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Undergraduate Hz. Muhammed'in Hayatı

 • Undergraduate (Z) SİYER-II (Ar.)

 • Undergraduate (Z) İSLAM TARİHİ-I

 • Undergraduate (Z) İSLAM TARİHİ-II

 • Undergraduate (S) TÜRK İSLÂM ÜLKELERİ TARİH VE COĞRAFYASI

 • Postgraduate Müslüman Türk Devletleri Tarihi

 • Undergraduate (Z) İSLAM TARİHİ-II

 • Postgraduate Emeviler ve Abbasiler Döneminde İslam Kültür ve Medeniyeti

 • Undergraduate (Z) İSLAM TARİHİ-I

 • Postgraduate Abbasi Tarihi

 • Postgraduate Şehir Tarihçiliği ve İslam Şehirleri

 • Undergraduate (Z) OKUL DENEYİMİ

 • Undergraduate (S) MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ

 • Undergraduate (S) ABBASİLERDE SOSYAL HAYAT

 • Undergraduate (S) ANADOLU'DA İSLAMLAŞMA TARİHİ

 • Undergraduate (Z) SİYER-I (Ar.)

 • Undergraduate (S) EMEVİLERDE SOSYAL HAYAT

 • Postgraduate Emeviler ve Abbasiler Döneminde İslam Kültür ve Medeniyeti

 • Undergraduate (Z) SİYER-I (Ar.)

 • Undergraduate (S) MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ

 • Postgraduate Emevilerde Sosyal Hayat

 • Undergraduate (Z) İSLAM TARİHİ

 • Undergraduate (Z) İSLAM TARİHİ-II

 • Undergraduate (Z) İSLAM TARİHİ-I

 • Undergraduate (S) EMEVİLERDE SOSYAL HAYAT

 • Undergraduate (Z) SİYER-I (Ar.)

 • Undergraduate (Z) HZ.MUHAMMED'İN HAYATI-II

 • Undergraduate (Z) HZ.MUHAMMED'İN HAYATI-I