Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Makrîzî (ö. 845/1442) ve Mısır'da Eş'arîliğin Yayılmasına Dair Tespitleri

Kastamonu Üniversitesei İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.25-39, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Memlükler Dönemi Hıristiyan Tarihçileri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.85-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Aydinli Bir Uşşâkî Şeyhi Ömer Hulûsî Ve Divani (Kitap Tanıtımı)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AYDINLI BİR UŞŞÂKÎ ŞEYHİ ÖMER HULÛSÎ VE DİVANI (Kitap Tanıtımı)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.14, sa.1, ss.319-320, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanları Buluşması (Sempozyum Tanıtımı)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.14, sa.1, ss.311-314, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Büyük Memlük Emîri Tenkiz ve İslam Medeniyetine Katkıları

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 Aralık 2018

BÜYÜK MEMLÜK EMÎRİ TENKİZ VE İSLÂM MEDENİYETİNE KATKILARI

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.590-601

MİLLİ DEĞER TASNİFİ ÇABALARINA DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR KATKI(DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÖRNEĞİ)

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.209-218

Memlük Tarihçisi Makrîzî (ö. 845/1441) ve Eş'arîlik Hakkındaki Tespitleri -Mısır'da Eş'arîliğin Yayılması-

V. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA`BÂN-I VELÎ EŞ'ARÎLİK SEMPOZYUMU, Kastamonu, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.1

19.yy.’xxa Ait Bir Mecmua Üzerine

Third Sarajevo International Conference, SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 27 - 30 Nisan 2017

Râgıp Paşa’xxnın Bilinmeyen Bir Şiiri ve Ona Yazılmış Dört Nazîre

Third Sarajevo İnternational Conference, SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 27 - 30 Nisan 2017

Memlükler Döneminde Medreseler (648-923/1250-1517)

Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2017, ss.27-42 Creative Commons License

Râgıp Paşa'nın Bilinmeyen Bir Şiiri ve Ona Yazılmış Dört Nazîre

Third Sarajevo İnternational Conference, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Nisan 2017, ss.90-98 Creative Commons License

19.yy.'a Ait Bir Mecmua Üzerine

Third Sarajevo International Conference, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Nisan 2017, ss.98-108 Creative Commons License

Memlükler Dönemi Hıristiyan Tarihçiler ve İslâm Tarih Yazıcılığına Katkıları

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2017, ss.1-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Memlükler Döneminde Medreseler (648-923/1250-1517)

Osmanlı Medreseleri Eğitim, Yönetim ve Finans, Fuat Aydın-Mahmut Zengin-Kübra Cevherli-Yunus Kaymaz, Editör, Mahya Yayınları, İstanbul, ss.447-461, 2019

İslam Tarihi Anabilim Dallarında Siyer Üzerine Yapılan Doktora Sonrası Çalışmalara Dair Bir Deneme

Siyer Öğretimi Akademik Çalışmalar, Muhammed Ali Ağaoğlu, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.159-239, 2017

Diğer Yayınlar