Râgıp Paşa'nın Bilinmeyen Bir Şiiri ve Ona Yazılmış Dört Nazîre


Creative Commons License

Düzenli A.

Third Sarajevo İnternational Conference, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Nisan 2017, ss.90-98

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Sarajevo
  • Basıldığı Ülke: Bosna-Hersek
  • Sayfa Sayıları: ss.90-98

Özet

RÂGIP PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ŞİİRİ VE ONA YAZILMIŞ DÖRT NAZÎRE

Klasik Türk edebiyatına ışık tutan ve kaynaklık eden temel eserler, şairlerin tüm şiirlerini bir bütün olarak barındıran dîvânlar ve şairlerin hayatı, edebî kişiliği ve sanatları hakkında bilgiler sunan tezkirelerdir. Bunların yanında edebiyat tarihimize ışık tutan ve çoğu zaman tamamlayıcı mahiyetiyle göz ardı edilmemesi gereken diğer bir kaynak ise mecmualardır. Mecmualar; dîvânı olmayan veya bulunamayan şairlerin şiirlerini tespit etmek, dîvânı yayınlanmış şairlerin dîvânında yer almayan şiirlerini ortaya çıkarmak, var olan şair ve şiirler ile ilgili bilgileri teyit etmek gibi pek çok önemli fonksiyonu icra etmektedir. Nitekim Oğuz Ergeç'in şahsî koleksiyonunda tespit ettiğimiz, ismi ve müellifi bilinmeyen ancak 18. yy.'ın sonu ile 19. yy'ın başlarında derlendiğini düşündüğümüz yazma bir mecmua; içerdiği bilgilerle edebiyat dünyamıza tam da bu noktada hayli önemli katkılar sağlamaktadır. Zira mecmua, 12. yy. ile 19. yy. arasında yaşamış 492 şaire ait farklı tür ve şekillerde pek çok eseri barındırmaktadır. 330 varaktan müteşekkil mecmua hacmi ve zengin içeriği ile şairlere ve onların şiirlerine dair pek çok tamamlayıcı ve yeni bilgiler içermektedir. Nitekim bu çalışmada da, divanında tespit edemediğimiz ancak mecmuada yer alan Râgıp Paşa’ya ait bir şiir ve bu şiire Seyyid Vehbî, Râşid, Sâkî ve Fâik adlı şairler tarafından yazılmış dört nazîre ele alınmıştır. Bu çalışma ile edebiyat dünyamızda önemli bir yeri olan Râgıp Paşa’ya ait bugüne kadar varlığından haberdar olunmayan bir şiir gün yüzüne çıkarılarak, bu şiire yazılmış dört farklı nazîre ile de edebiyat geleneğimize faydalı ve tamamlayıcı katkılar sağlamak amaçlanmaktadır.