Res. Asst. PhDAYGÜL DÜZENLİ


İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Medieval History, Theology, History of İslam and Arts, History of Islam

Metrics

Publication

25

Project

10

Open Access

1

Education Information

2015 - 2021

2015 - 2021

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2012 - 2015

2012 - 2015

Postgraduate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Memlükler Döneminde İktidar-Ulemâ İlişkisi (1250-1517)

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2015

2015

Postgraduate

Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû’xxası(inceleme-1A-80A transkripsiyonlu metin-tıpkıbasım)

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Medieval History, Theology, History of İslam and Arts, History of Islam

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Research Assistant PhD

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

2011 - Continues

2011 - Continues

Research Assistant

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi

Non Academic Experience

2009 - 2011

2009 - 2011

ÖĞRETMEN

National Education Directorate, MEB, EĞİTİM

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Texts on History of Islam

Undergraduate

Undergraduate

Texts on History of Islam

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Ibn al-Sukā‘ī and His Contributions to Islamic Historiography

Düzenli A.

Siyer Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.111-128, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

MEMLÛKLER DÖNEMİ İKTİDAR-ULEMÂ İLİŞKİLERİNİN TARİH ESERLERİNE YANSIMASI -MAKRÎZÎ VE İBN TAĞRÎBERDÎ ÖRNEĞİ-

Düzenli A.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.156-167, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

MEMLÛKLER DÖNEMİ SÜNNÎ HİLÂFET ANLAYIŞI VE HALÎFE AHİDNÂME/TAKLÎDLERİNDEKİ EHL-İ SÜNNET ALGISI

Alibekiroğlu Eren F., Düzenli A.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.59-80, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

İktidar-Ulemâ İlişkileri Bağlamında İzzeddîn b. Abdüsselâm

DÜZENLİ A.

Mütefekkir, vol.8, no.16, pp.211-233, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Fozia Bora. Writing History in the Medieval Islamic World The Value of Chronicles as Archives

Düzenli A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.59, no.59, pp.203-207, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Makrîzî (ö. 845/1442) ve Mısır'da Eş'arîliğin Yayılmasına Dair Tespitleri

AYAZ F. Y. , DÜZENLİ A.

Kastamonu Üniversitesei İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.25-39, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Memlükler Dönemi Hıristiyan Tarihçileri

Düzenli A., Ayaz F. Y.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.85-102, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

AYDINLI BİR UŞŞÂKÎ ŞEYHİ ÖMER HULÛSÎ VE DİVANI (Kitap Tanıtımı)

Düzenli A.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.319-320, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2014

2014

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanları Buluşması (Sempozyum Tanıtımı)

DÜZENLİ A.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.14, no.1, pp.311-314, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Büyük Memlük Emîri Tenkiz ve İslam Medeniyetine Katkıları

DÜZENLİ A.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018

2018

2018

MİLLİ DEĞER TASNİFİ ÇABALARINA DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR KATKI(DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÖRNEĞİ)

DÜZENLİ A., DÜZENLİ A.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.209-218

2018

2018

Memlük Tarihçisi Makrîzî (ö. 845/1441) ve Eş'arîlik Hakkındaki Tespitleri -Mısır'da Eş'arîliğin Yayılması-

AYAZ F. Y. , DÜZENLİ A.

V. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA`BÂN-I VELÎ EŞ'ARÎLİK SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.1

2017

2017

19.yy.’a Ait Bir Mecmua Üzerine

Düzenli A.

Third Sarajevo International Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 April 2017, pp.98-108

2017

2017

Memlükler Döneminde Medreseler (648-923/1250-1517)

DÜZENLİ A.

Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 4 - 05 May 2017, pp.27-42 Creative Commons License

2017

2017

Râgıp Paşa'nın Bilinmeyen Bir Şiiri ve Ona Yazılmış Dört Nazîre

Düzenli A.

Third Sarajevo İnternational Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 April 2017, pp.90-98 Creative Commons License

2017

2017

Memlükler Dönemi Hıristiyan Tarihçiler ve İslâm Tarih Yazıcılığına Katkıları

DÜZENLİ A.

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2017, pp.1-15

Books & Book Chapters

2021

2021

İbn İyâs (1524?)

DÜZENLİ A.

in: İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ TARİH, Azimli Mehmet-Külekçi Cahit, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.176-180, 2021

2021

2021

Şeyhürrabve ed-Dımaşkî (1327)

DÜZENLİ A.

in: İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ COĞRAFYA, Azimli Mehmet, Bilgin Muharrem Samet, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.149-153, 2021

2021

2021

Aynî (1451)

DÜZENLİ A.

in: İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ TARİH, Azimli Mehmet-Külekçi Cahit, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.134-138, 2021

2021

2021

İbn Tağriberdî (1470)

DÜZENLİ A.

in: İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ- TARİH-, Azimli Mehmet-Külekçi Cahit, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.143-147, 2021

2019

2019

Memlükler Döneminde Medreseler (648-923/1250-1517)

DÜZENLİ A.

in: Osmanlı Medreseleri Eğitim, Yönetim ve Finans, Fuat Aydın-Mahmut Zengin-Kübra Cevherli-Yunus Kaymaz, Editor, Mahya Yayınları, İstanbul, pp.447-461, 2019

2017

2017

İslam Tarihi Anabilim Dallarında Siyer Üzerine Yapılan Doktora Sonrası Çalışmalara Dair Bir Deneme

AYAZ F. Y. , DÜZENLİ A.

in: Siyer Öğretimi Akademik Çalışmalar, Muhammed Ali Ağaoğlu, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.159-239, 2017

Supported Projects

2021 - Continues

2021 - Continues

Memlükler Döneminde Büyük Emirlerin İdaredeki Nüfuzu Mencek el-Yusuf Örneği (ö. 776/1374)

Project Supported by Higher Education Institutions

AYAZ F. Y. (Executive), DÜZENLİ A.

2018 - 2023

2018 - 2023

YTB / BMMYK ORTAKLIĞINDA SURİYELİLERİN YÜKSEKÖĞRETİME KATILIMI PROJESİ

United Nations Development Program - UNDP Supported Project

Düzenli A., Yazıcı M.(Executive)

2021 - 2022

2021 - 2022

Nebevî Vârisler

Project Supported by Other Private Institutions

Düzenli A., Temir H.(Executive), Göl Y. S. (Executive)

2020 - 2021

2020 - 2021

İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

Project Supported by Other Private Institutions

Düzenli A., Azimli M.(Executive)

2018 - 2019

2018 - 2019

Memlüklerde Askerî Eğitim

Project Supported by Higher Education Institutions

AYAZ F. Y. (Executive), DÜZENLİ A.

2017 - 2018

2017 - 2018

Memlükler Dönemi Hıristiyan Tarihçileri

Project Supported by Higher Education Institutions

AYAZ F. Y. (Executive), DÜZENLİ A.

2015 - 2018

2015 - 2018

Türkiye'de Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri

Project Supported by Other Private Institutions

DÜZENLİ A.

2016 - 2016

2016 - 2016

Memlük Devleti Tarihine Dair Kaynaklar

Project Supported by Higher Education Institutions

AYAZ F. Y. (Executive), DÜZENLİ A.

2016 - 2016

2016 - 2016

Anadolu'da Birlikte Yaşama Kültürü: Ahilik

Project Supported by Higher Education Institutions

HATALMIŞ A. (Executive), DÜZENLİ A.

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

2016 - 2018

2016 - 2018

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

June 2022

June 2022

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Mart 2022

Mart 2022

TÜBİTAK 2204 - B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi ve Finali

Scientific Congress

Düzenli A.
Adana, Turkey

Mart 2022

Mart 2022

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi ve Finali

Scientific Congress

Düzenli A.
Adana, Turkey

Haziran 2021

Haziran 2021

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Finali

Scientific Congress

Düzenli A.
Adana, Turkey

Nisan 2020

Nisan 2020

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi ve Finali

Scientific Congress

Düzenli A.
Adana, Turkey

Mart 2020

Mart 2020

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi ve Finali

Scientific Congress

Düzenli A.
Adana, Turkey

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi ve Finali

Scientific Congress

Düzenli A.
Adana, Turkey

Şubat 2019

Şubat 2019

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi ve Finali

Scientific Congress

Düzenli A.
Adana, Turkey

Kasım 2016

Kasım 2016

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-3 "Ramazanoğulları Beyliği"

Scientific Congress

Düzenli A.
Adana, Turkey


Congress and Symposium Activities

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Tük Dünyası Bigeler Zirvesi "Gönül Sultanları Buluşması"

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Olarak Vakıflar" Vakıflar Genel Müdürlüğü -Vakıf ve İktisat 2014-

Attendee

Adana-Turkey

Scholarships

2016 - 2021

2016 - 2021

TÜBİTAK 2211/A YURT İÇİ DOKTORA BURS PROGRAMI

TUBITAK