Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tunçbilek Linyitinin Sorgum Biyokütlesi ve Biyokütle Hidrolizatı ile Birlikte Gazlaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.57-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çan Linyitinin Sorgum Biyokütlesi İle Birlikte Gazlaştırılmasında Biyokütle Oranı ve Sıcaklığın Etkisi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çan Linyitinin Katalitik Gazlaştırılması ile Hidrojen Eldesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.223-232, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Different Solvents on Co-gasification of Can Lignite with Sorghum Biomass

International Journal of Scientific and Technological Research, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Co-gasification of Sorghum Hydrolysis Waste and Çan Lignite

Journal of Current Research on Engineering,Science and Technology, cilt.5, ss.11-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar