Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2019 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 2010 - 2012 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Kömür ve kömür-biyokütle karışımlarından hidrojen eldesi

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2012 Yüksek Lisans

  EPPG ve NANO-METAL YÜKLÜ EPPG ELEKTROTLARIN MİKROBİYAL ELEKTROLİZDEKİ ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce