Dr.Öğr.Üyesi

ERHAN İŞCAN


İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

İktisat Teorisinde Enformasyon Sorununa Yönelik Yaklaşımlar

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

2004

2004

Yüksek Lisans

Karar Alma Süreci Teorileri

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bimler Enstitüsü, İktisat

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Finans

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisat Teorisi, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Bankacılık - Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Finans Ekonomisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2010 - 2012

2010 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Niğde Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2002 - 2010

2002 - 2010

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Yönetimsel Görevler

2016 - 2016

2016 - 2016

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Dekan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2013 - 2016

2013 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Girişimcilik Ve Planlama

Lisans

Lisans

Bitirme Projesi

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde İnceleme Konuları

Lisans

Lisans

Ekonomiyi İzleme

Lisans

Lisans

Dijital Ekonomi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Verimlilik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Serin D., İŞCAN E.

Verimlilik Dergisi, no.2, ss.41-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VERİMLİLİKÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

SERİN D., İŞCAN E.

Verimlilik Dergisi, cilt.2019, ss.41-55, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Interaction Between Stock Prices and Commodity Prices: East Europe and Central Asia Countries

ILDIRAR M. , İŞCAN E.

International Journal of Economics and Finance Studies, cilt.8, ss.94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

THE INTERACTION BETWEEN STOCK PRICES AND COMMODITY PRICES EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA CASE

ILDIRAR M. , İŞCAN E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, cilt.8, ss.94-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

CORRUPTION, POVERTY AND ECONOMIC PERFORMANCE: EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA CASE

İŞCAN E. , ILDIRAR M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, cilt.7, no.2, ss.27-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Corruption, Poverty and Economic Performance:Eastern Europe and Central Asia Countries

ILDIRAR M. , İŞCAN E.

International Journal of Economics and Finance Studies, cilt.14, ss.27-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Relationship Between Commodity Prices and Stock Prices: Evidence From Turkey

İŞCAN E.

International Journal of Economics and Finance Studies, cilt.7, no.2, ss.17-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ON ECONOMIC GROWTH: TURKISH CASE

İŞCAN E.

NTERNATIONAL JOURNAL OF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES, cilt.2012, ss.17-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Etkileşim

İŞCAN E.

ESOSDER, cilt.10, ss.237-251, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Döviz kurları ve hisse senedi piyasası arasındaki etkileşim: Türkiye örneği (aralık 2001-aralık 2009)

İŞCAN E.

E-ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (ELEKTRONİK), cilt.10, ss.237-251, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Petrol fiyatının hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi

İŞCAN E.

MALIYE DERGISI, ss.607-617, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Emtia Fiyatları ile Enflasyon İlişkisinin Analizi: Türkiye Örneğ

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

20. Ulusal İktisat Sempozyumu: 20.TEK Konferans, Adana, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2019

2019

2019

The Effect of Technology Spillovers on Income Distribution: An Application on OECD Countries

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

International Conference on Eurasian Economies 2019, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 11 Haziran - 13 Eylül 2019, cilt.1, ss.176-186

2019

2019

The Impact of Research and Development on Productivity: Case of Turkey

TEKEOĞLU M. , ALGAN N. , İŞCAN E. , SERİN D.

International Conference on Eurasian Economies, 11 - 13 Haziran 2019

2019

2019

The Export-Led Growth Hypothesis: A Panel Cointegration Approach in the Middle East and North Africa Countries (1980- 2017)

Esaa A. A. S. , BAL H. , İŞCAN E.

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.38-44 Creative Commons License

2019

2019

Dijitalleşme ve Kriz

İŞCAN E.

Pamukkale Üniversitesi 2. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi, Hierapolis : Kriz ve Dijitalizm, Denizli, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019

2019

2019

The Impact of Food Prices and Volatility on Poverty: Case of Turkey

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

II. International Kahramanmaraş Management, Economics and Politics Congress, Kahramanmaraş, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019, ss.1

2018

2018

Finansal Derinleşme, Büyüme ve Yoksulluk: Ampirik bir Araştırma

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.1912-1935

2017

2017

The Future of the Agricultural Sector: A Technological View

İŞCAN E. , Öğrü G.

7TH International Conference on eBusiness and eGovernment, Ankara, Türkiye, 23 Kasım 2017, ss.7

2017

2017

Digital Divide as a Source of Poverty

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

7TH International Conference on eBusiness and eGovernment, Ankara, Türkiye, 23 Kasım 2017, ss.4

2016

2016

The Effect of Research and Development Expenditures on Economic Growth:New Evidences

ILDIRAR M. , İŞCAN E. , ÖZMEN M.

International Conference on Euroasian Economies, 29 - 31 Ağustos 2016

2017

2017

İklim Değişikliğinin Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi: OECD Örneği

TEKEOĞLU M. , ÇİFTÇİ H. , İŞCAN E. , SERİN D.

International Conference on Eurasian Economies, Bişkek, Kırgızistan, 5 - 07 Ekim 2017, ss.199-205 Creative Commons License

2017

2017

Karbon Emisyonu ve Uluslararası Ticaret İlişkisi

BAL H. , İŞCAN E. , SERİN D., LOĞOĞLU S.

International Conference on Eurasian Economies, Bişkek, Kırgızistan, 5 - 07 Ekim 2017, ss.206-212 Creative Commons License

2017

2017

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Sanayileşme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

BAL H. , İŞCAN E. , KARDAŞLAR A.

International Conference on Eurasian Economies, Bişkek, Kırgızistan, 5 - 07 Ekim 2017, ss.155-161 Creative Commons License

2017

2017

Enerji Fiyatlarındaki Volatilitenin Makroekonomik PerformansÜzerine Etkisi

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D., Kara D.

International Conference on Eurasian Economies 2017, İstanbul 10-12 July 2017, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Temmuz 2017, ss.291-300

2017

2017

Finansal Büyüme ve İnovasyon İlişkisi

BAL H. , İŞCAN E. , Serin D., Kara D.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Temmuz 2017, ss.546-549 Creative Commons License

2017

2017

THE IMPACT OF TECHNOLOGY AND SCIENCE ON CO2 EMISSIONS: THE CASE OF OECD

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

3rd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance, Helsinki, Finlandiya, 28 - 29 Nisan 2017, cilt.14

2016

2016

Enerji Fiyatlarının Dünya Gıda Fiyatları Üzerine Etkisi Bir Sınır Testi Yaklaşımı

ALGAN N. , İŞCAN E. , SERİN D.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016, Kaposvár, Hungary 29-31 August 2016, Kaposvar, Macaristan, 29 - 31 Ağustos 2016, ss.794-800

2016

2016

İhracata Dayalı Büyüme: Teknolojik Bakış

BAL H. , ÇİFTÇİ H. , İŞCAN E. , SERİN D.

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kaposvar, Macaristan, 29 - 31 Ağustos 2016, ss.1

2016

2016

Ekonomik Büyümede Girişimcilik Eğitiminin Önemi

BAL H. , İŞCAN E. , KATAR B.

International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, Macaristan, 29 - 31 Ağustos 2016, ss.864-869 Creative Commons License

2016

2016

HOW DO EXCHANGE RATE MOVEMENTS AFFECT STOCK PRICES? THE CASE OF TURKEY

ÖZBEY F. , İŞCAN E. , TRAŞ M. F.

22nd International Academic Conference, Lizbon, Portekiz, 22 - 25 Mart 2016, ss.193

2015

2015

Corruption, Poverty and Economic Performance:Eastern Europe and Central Asia Countries

ILDIRAR M. , İŞCAN E.

International Conference on Euroasian Economies, 9 - 11 Eylül 2015

2015

2015

The Impact of Information and Communication Technology onHuman Development

İŞCAN E. , DUYGU S.

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 29 - 30 Ekim 2015

2015

2015

The Interaction between Stock Prices and Commodity Prices East Europe and Central Asia Countries

ILDIRAR M. , İŞCAN E.

International Conference on Eurasian Economies, 9 - 11 Aralık 2015

2015

2015

THE INTERACTION BETWEEN INSURANCE SECTOR AND ECONOMIC GROWTH: TURKISH CASE

ÇİFTÇİ H. , İŞCAN E. , SERİN D.

19th International Academic Conference, Floransa, İtalya, 16 - 19 Eylül 2015, ss.178-183 Creative Commons License

2015

2015

Corruption, Poverty and Economic Performance: Eastern Europe and Central Asia (ECA) Countries

ILDIRAR M. , İŞCAN E.

International Conference on Eurasian Economies, Kazan, Rusya, 9 - 11 Eylül 2015, cilt.6, no.6, ss.81-87 Creative Commons License

2014

2014

THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMODITY PRICES AND STOCK PRICES: EVIDENCE FROM TURKEY

İŞCAN E.

EconWorld 2014, Prague, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Eylül 2014, ss.129 Creative Commons License

2010

2010

The Finance-Growth Nexus: Evidence From Turkey

İŞCAN E. , Berkman A. N. , Öztürk Çetenak Ö.

6 th International Conference on Business, Economics and Management, Yasar University, Izmir Turkey, İzmir, Türkiye, 1 - 30 Haziran 2010, ss.101-111

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

DEINDUSTRIALIZATION ANDTURKISH ECONOMY: A DETAILEDANALYSIS1

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

THEORETICAL ANDAPPLIED STUDIES ONTURKISH ECONOMYVOL. I, Selim Adem HATIRLI, Şevket Alper KOÇ, Onur DEMİREL, Editör, IJOPEC, Londrina, ss.175-188, 2020

2020

2020

Economics of Blockchain Impacts on Economy:rise of the Crypto Economy

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

Studies at the Crossroads of Management and Economics, Samet Avcı Anshuman Sharma, Editör, IJOPEC, Londrina, ss.177-186, 2020

2020

2020

The Impact of Energy Prices on World Food Prices: A Bounds Testing Approach

ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

Eurasian Economies, Selahattin Sarı E. Ayşen Hiç Gencer, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.340-354, 2020

2020

2020

YABANCI UYRUKLU ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE OKUL GÜVENLİĞİ SORUNLARI

Özgüzel S. , Tümkaya S. , Aybek B. , İşcan E. , Çelebi E.

Güvenli Okul, İsmail Demircioğlu,Zakir Avşar,Ebru Demircioğlu,Can Ozan Tuncer, Editör, PEGEM, Ankara, ss.111-146, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Strategies of a Sustainable Bioeconomy in the Industry 4.0 Framework for Inclusive and Social Prosperity

İŞCAN E.

Bioeconomical Solutions and Investments in Sustainable City Development, Vargas-Hernández J. G., Zdunek-Wielgolaska J. A., Editör, Igı Global Publications, Abd, ss.21-42, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Dünya Savunma Sektörü Ekseninde Türk Savunma Sanayii ve Gelecek Öngörüsü

Erbil Y. , BİRCAN D. A. , Güzel S., Baltacı Ö. A. , İŞCAN E.

Turkey Vision: Multidisciplinary Studies 2019, KIRMIZI B., İŞİGÜZEL B, Editör, Ekin Yayınevi, İstanbul, ss.309-320, 2019

2019

2019

The Impact of Collaborative Consumption on Sustainable Development

İŞCAN E.

Sharing Economy and the Impact of Collaborative Consumption, de Luna Iviane Ramos, Fitó-Bertran Àngels, Lladós-Masllorens Josep, Liébana-Cabanillas Francisco, Editör, IGI Global, Hershey PA, ss.37-49, 2019

2012

2012

Yeni Klasik İktisadi Düşünce

İŞCAN E.

İktisadi Düşünce Tarihi, Masca M. ve Bahar O., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.317-328, 2012

2011

2011

İktisadi Düşünce Tarihi

İŞCAN E.

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2011

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2018

Kasım 2018

Bioeconomical Solutions and Investments in Sustainable City Development

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Journal Of Life Economics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Journal of Commodity Markets

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Journal Of Life Economics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

Journal Of Life Economics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Journal Of Life Economics

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi "Genç Ekonomistler" Öğrenci Kongresi

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2019

2019

Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi "Genç Ekonomistler" Öğrenci Kongresi

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2017

2017

Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Tarımda Kadın, İnovasyon Ve Bilişim

Katılımcı

Adana-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ocak-2018

Ocak 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınavı - Ömer Halisdemir Üniversitesi

Mart-2017

Mart 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Ömer Halisdemir Üniversitesi