Petrol fiyatının hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi


Creative Commons License

İŞCAN E.

MALIYE DERGISI, no.158, pp.607-617, 2010 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : MALIYE DERGISI
  • Page Numbers: pp.607-617

Abstract

Oil is a fundamental component that affects the economic activity alongside general market perception is that stock market react to oil price changes.The main aim of this paper is to research the long-term relationship between oil-prices and stock prices with Istanbul Stock Exchange IMKB100 Index daily data. According to the results there is no relationship between oil prices and stock prices. These results stated that more detailed studies should be actualize. 

Petrol fiyatlarının iktisadi aktiviteyi etkileyen en önemli bileşenlerinden biri olmasının yanında genel piyasa anlayışı hisse senedi fiyatlarının petrol fiyatlarının değişimine tepki gösterdiği yönündedir. Bu çalışmanın temel amacı petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB100 endeksi günlük verileri ile araştırmaktır. Elde edilen sonuçlara göre petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Bu bulgular daha detaylı çalışmalar yapılması gerekliliğine işaret etmektedir.