Döviz kurları ve hisse senedi piyasası arasındaki etkileşim: Türkiye örneği (aralık 2001-aralık 2009)


Creative Commons License

İŞCAN E.

E-ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (ELEKTRONİK), vol.10, no.35, pp.237-251, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 35
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : E-ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (ELEKTRONİK)
  • Page Numbers: pp.237-251

Abstract

Many recent studies have emphasized the importance of the relation between financial markets’ development and economic growth and they have reported strong evidence on that relation. State of today’s stock markets requires thorough examination of the relationship between development of financial markets and economic growth in different aspects.Besides the effectiveness of the stock market on economic growth through resource provision to the real sector, economic growth would be asserted as one of the most crucial factors that stimulate stock market growth. Therefore, the examination of the effects on the stock market looms large. In this study, by using a time-series analysis utilizing the data between December 2001 – December 2009, the interaction between exchange rates and the stock market in Turkey is examined. The results obtained from the examination of relationship between United States dollar and Euro exchange rates and stock prices would ensure our discussion on its effects pertaining to the stock markets in developing countries. Various effects of exchangerate on economic performance also give prominence to its effects on the stock markets. At the same time, due to such bilateral interactions between stock prices and exchange-rates, this interaction from the case of turkey would be interpreted in accordance with several approaches. 

Finansal piyasaların gelişmesi ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin önemi konusuna bugüne kadar yapılan çalışmalarda sıklıkla vurgu yapılmış ve bu ilişkiyi kanıtlayan güçlü bulgular elde edilmiştir. Hisse senedi piyasalarının günümüzdeki önemi ise finansal piyasaların gelişmesi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin farklı yönlerden incelenmesini gerektirmektedir. Hisse senedi piyasasının reel sektöre yeni kaynak sağlaması nedeniyle iktisadi büyüme üzerinde etkisinin olmasının yanı sıra iktisadi büyümenin de hisse senedi piyasalarının büyümesi için en önemli etkilerden biri olduğu görülmektedir. Hisse senedi piyasası üzerindeki etkilerin incelenmesi ise bu nedenden dolayı önem kazanmaktadır. Bu çalışmada zaman serisi yöntemlerinden yararlanılarak Aralık 2001 ve Aralık 2009 arası dönem verileri ile Türkiye'de Amerikan Doları ve Euro kurları ile hisse senedi piyasası arasındaki etkileşim araştırılmakta ve her iki döviz kuru için elde edilen bulgular karşılaştırılmaktadır. Amerikan Doları ve Euro döviz kurları ile hisse senedi arasındaki ilişkinin araştırılmasından elde edilen sonuçlar döviz kurundaki değişimlerin Türkiye örneğinden elde edilen sonuçlar ile gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisini de tartışmamızı sağlayacaktır. Döviz kurunun ekonomik performans üzerinde farklı etkilerinin de olması hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerinin önemini de arttırmaktadır. Aynı zamanda hisse senedi fiyatlarının döviz kurunu etkilemesi veya etkilenmesi söz konusu olması nedeniyle Türkiye örneğinde bu etkileşim incelenerek elde edilen sonuçların işaret ettiği yön çeşitli yaklaşımlar çerçevesinde yorumlanmaktadır.