Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Cukurova University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

 • 2018 - 2021 Associate Professor

  Istanbul Bilgi University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Communıcatıon Desıgn And Management

 • 2018 - 2021 Associate Professor

  Istanbul Rumeli University, Faculty Of Art And Desıgn, Department Of Radıo, Televısıon And Cınema

 • 2015 - 2018 Associate Professor

  Nisantasi University, Faculty Of Economıcs, Admınıstratıve And Socıal Scıences, New Department Of Medıa

 • 2014 - 2015 Assistant Professor

  Nisantasi University, Faculty Of Economıcs, Admınıstratıve And Socıal Scıences, New Department Of Medıa

 • 2012 - 2014 Assistant Professor

  Beykent University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Vısual Communıcatıon

 • 2008 - 2014 Assistant Professor

  Beykent University, Faculty Of Fıne Arts, Department Of Communıcatıon And Desıgn

 • 2006 - 2008 Lecturer PhD

  Yildiz Technical University, School Of Foreign Languages, Department Of Modern Languages

 • 1998 - 2005 Lecturer

  Yildiz Technical University, School Of Foreign Languages, Department Of Basic English

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Cukurova University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

 • 2020 - 2021 Head of Department

  Istanbul Rumeli University, Faculty Of Art And Desıgn, Department Of Radıo, Televısıon And Cınema

 • 2018 - 2021 Vice Dean

  Istanbul Rumeli University, Faculty Of Art And Desıgn, Department Of Radıo, Televısıon And Cınema

 • 2014 - 2018 Head of Department

  Nisantasi University, Faculty Of Economıcs, Admınıstratıve And Socıal Scıences, New Department Of Medıa

 • 2016 - 2017 Vice Dean

  Nisantasi University, Faculty Of Economıcs, Admınıstratıve And Socıal Scıences, New Department Of Medıa

Courses

 • Undergraduate Yaratıcı Endüstriler ve Uygulamaları

 • Postgraduate Yeni Medya Teorileri

 • Undergraduate Staj Değerlendirme

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi II

 • Undergraduate Dijital Medya Uygulamaları I

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi I

 • Postgraduate İletişim Çalışmaları ve Araştırmaları

 • Undergraduate Medya ve Gözetim

 • Undergraduate Dijital Medya Uygulamaları II