Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarımda Yapay Zeka: R'de Derin Öğrenme İle Hızlı Bir Adım

16. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, Adana, Turkey, 24 - 25 April 2019, pp.135-145

Initialization of Membership Degree Matrix for Fast Convergence of Fuzzy C-Means Clustering

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, IDAP 2018, Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Kpeaks: An R Package for Quick Selection of K for Cluster Analysis

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, IDAP 2018, Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 Creative Commons License identifier

Data Dependent Techniques for Initialization of Cluster Prototypes in Partitioning Cluster Analysis

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), KIEV, Ukraine, 1 - 06 May 2018, pp.12-22

kpeaks: An R Package for Quick Selection of K for Cluster Analysis

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Initialization of Membership Degree Matrix for Fast Convergence of Fuzzy C-Means Clustering

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Validation of Fuzzy and Possibilistic Clustering Results

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier identifier

Farklı Ölçekten Değişkenler İçeren Karma Veri Setlerinde Kümelele

Adnan Menderes Üniversitesi XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Turkey, 30 January - 05 February 2016

Farklı Ölçeklerden Değişkenler İçeren Karma Verisetlerinde Kümeleme

18. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Turkey, 3 - 05 February 2016, pp.897-903

Farklı Ölçekten Değişkenler İçeren Karma Veri Setlerinde Kümeleme

Adnan Menderes Üniversitesi XVIII.Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Turkey, 30 January - 05 February 2016, pp.116-125

K-Ortalamalar Kümelemesinde Optimum K Değeri Seçilmesi

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.231-242

K-ORTALAMALAR KÜMELEMESİNDE OPTİMIM K DEĞERİ SEÇİLMESİ

2.ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.231-242

Tarımsal Öğrenme Kaynaklarında Üstveri Tamlığına İlişkin Bir Değerlendirme

Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 February 2015, pp.121

Geleneksel Gıdalar İçin Bilişim Teknolojilerine Dayalı İzlenebilirlik Sistemleri

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.29-34

Organik Tarım ve Agro-ekoloji Ontolojisi Üzerine Bir Çalışma

AB2013: 15. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Turkey, 23 - 25 January 2013, pp.585-590

AdaMerOs : Türkiye Kelebek Biyoçeşitliliği Bilgi Sistemi

AB2013: 15. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Turkey, 23 - 25 January 2013, pp.554-560

Öğrenme Sistemlerinde OAI-PMH Tabanlı Bir Birlikte Çalışabilirlik Uygulaması

29. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2012, pp.8-11

Öğrenme Sistemlerinde Oai-Pmh Tabanlı Bir Birlikte Çalışabilirlik Uygulaması

29. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2012, pp.8-11

Avrupa'da Organik Tarım ve Tarımsal Ekoloji Eğitiminde Çokdilli Bir Web Portalı Çözümü

Akademik Bilişim Konferansı 2012 (AB 2012), Uşak, Turkey, 1 - 03 February 2012, pp.281-288 Sustainable Development

A Review On The Energy Use For Sustainable Wheat And Cotton Production In Southeastern Anatolia Region Of Turkey

the Fourth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 1 - 03 October 2009, pp.716-724 Sustainable Development

A review on the energy use for sustainable wheat and cotton production in Southeastern Anatolia Region of Turkey

the Fourth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 1 - 03 October 2009, pp.716-724 Sustainable Development

Yem Ve Piliç Eti Zincirlerinde Tüketici Yönelimli İzlenebilirlik Yaklaşımları.

6. Ulusal Zootekni Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009, pp.128-135

Development of an ICT-based traceability system in compound feed industry

Proceedings of the 4th Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics, Debrecen, Hungary, 26 - 27 March 2009, pp.854-864

Development of an ICT-based Traceability System in Compound Feed Industry

4th International Congress on the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics, Debrecen, Hungary, 25 - 27 March 2009, pp.854-863

Development Of An Ict-Based Traceability System In Compound Feed Industry

4th International Congress on the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics, Debrecen, Hungary, 25 - 27 March 2009, pp.854-863

Piliç Eti Zincirinde Coğrafi İzlenebilirlik Uygulaması

AB2009: Akademik Bilişim Konferansı 2009, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 February 2009, pp.32-0

Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu

AB2009: Akademik Bilişim Konferansı 2009, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 February 2009, pp.503-507

Akademik Yayıncılıkta Açık Kaynak E-Dergi Yönetimi Yazılımları

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Yayıncılık 2008- Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Süreli Yayıncılık 2.Editörler Çalıştayı, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2008, pp.133-140

Karma Yem Sanayinde Ağ Tabanlı Bir İzlenebilirlik Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması

25. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2008, pp.82-89

Obtaining Data for Meal Criterion for Dairy Cows in a Computerized Feeding System

4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Athens, Greece, 18 September - 20 August 2008, pp.168-172

Designing a Conceptual Production Focused and Learning Oriented Food Traceability System

4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Athens, Greece, 18 September - 20 August 2008, pp.206-213

Traglor: A Multilingual Learning Objects Repository For Agriculture And Life Sciences

Workshop on Learning Technology Standards for Agriculture and Rural Development (AgroLT 2008), Athens, Greece, 18 - 20 September 2008, pp.538-548 Sustainable Development

TrAgLor: A LOM-Based Digital Learning Objects Repository for Agriculture,

4th International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, 17 - 18 April 2008, pp.125-129 Sustainable Development

Some Preliminary Findings for Designing Educational Podcasts

2nd Int. Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.377-385

TürkÖnde: Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu

24. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2007, pp.54-63

Karna Yem Sanayinde İzlenebilirlik Sistemleri

IV. Hayvan Besleme Kongresi, Bursa, Turkey, 24 - 28 June 2007

Building A Hemoglobin Database In Turkey

Int.Conf. on Actual Problems of Thalassemia, Baku, Azerbaijan, 10 - 11 May 2007, pp.135-137

Türk Üniversitelerinin Bilimsel Yayın Sayıları İle Web'te Bilgi Yayma Güçleri Arasında İlişkiler

AB2007: Akademik Bilişim Konferansı 2007, Adana, Turkey, 31 January - 02 February 2007

Gıda İzlenebilirliğinde Bilgi Teknolojileri

Ulusal Tarım Kurultayı, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2006, pp.189-195

Bıldırcın Yumurtalarında Yaşla Birlikte Bazı Kalite Özelliklerinde Değişim

Hayvancılık?96 Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 September 2006, vol.1, pp.438-445

Evaluation of Energy Efficiency For Tillage Methods In The Second Crop Corn Production In Cukurova Region

Int. Sci. Conf. On Energy Efficiency & Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 7 - 09 June 2006, pp.419-430 Sustainable Development

E ögrenmede Yeni Bir Fırsat Pod Yayıncılığı

22. Ulusal Bilişim Kurultayı Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE), Turkey, 9 - 11 November 2005

E-ögrenmede Yeni Bir Fırsat: Pod Yayıncılıgı

22. Ulusal Bilisim Kurultayı Bilisim Teknolojileri Isıgında Egitim (BTIE), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2005, pp.133-140

Features and Functions of E-Learning Systems.

International Informatics Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 June 2005, pp.447-454

Image Analysis for cDNA Microarray Data

3rd EMR-IBS Conference, Corfu, Greece, 10 - 12 May 2005, pp.147

FormEngine: Açık Kaynak Kodlu Form Sihirbazı.

AB2005: Akademik Bilişim Konferansı 2005, Gaziantep, Turkey, 2 - 04 February 2005

Açık Kaynak Kodlu Bir E-Öğrenim Platformu Geliştirme Çalışması

AB2005: Akademik Bilişim Konferansı 2005, Gaziantep, Turkey, 2 - 04 February 2005

Uzaktan Eğitim Platformlarında Soru ve Testlerin Standardizasyonu ve Taşınabilirliği.

AB2005: Akademik Bilişim Konferansı 2005, Gaziantep, Turkey, 2 - 04 February 2005

An Experimental Vortal on Peanut Production and Marketing in Turkey

2nd Conference on Energy Efficieny & Agricultural Engineering (EE&AE'04), Rousse, Bulgaria, 3 - 05 May 2004, pp.74-79

An Introductory Study on Development of a Syllabus Generator

10th Annual Scientific Conference On Web Technology, New Media, Communications and Telematics Theory, Methods, Tools and Applications (EUROMEDIA'2004), Hasselt, Belgium, 19 - 21 April 2004, pp.52-55

Çukurova Üniversitesi Çevrim-İçi Sınav Sistemi

AB2004: Akademik Bilişim Konferansı 2004, Trabzon, Turkey, 11 - 13 February 2004

Tam Öğrenme Stratejisinin Etkinliği Üzerine Bir Çalışma

AB2004: Akademik Bilişim Konferansı 2004, Trabzon, Turkey, 11 - 13 February 2004

Öğrenim İçeriklerinin Paketlenmesi

AB2004: Akademik Bilişim Konferansı 2004, Trabzon, Turkey, 11 - 13 February 2004

E-Çukurova: An E-Learning System From Academic Viewpoint

International Congress on Technology Enhanced Learning (TEL'03), Milan, Italy, 20 November 2003 - 21 November 2004, pp.51-55

E-Çukurova: An E-Learning System From Academic Viewpoint

International Congress on Technology Enhanced Learning (TEL'03), Milan, Italy, 20 November 2003 - 21 November 2004, pp.51-55

Öğrenim Yönetim ve İçerik Sistemlerine Giriş

INET-TR'03: 9. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2003

Çukurova E-Dükkan: Deneysel Bir E-Ticaret Uygulaması

INET-TR'03: 9. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2003

Use of t-Statistics with Permutation Test: For Small Sample Size

. ITAFE'03 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İzmir, Turkey, 7 - 10 October 2003, pp.438-441

Information and Communication Technology Iin Turkish Agriculture,

ITAFE'03: International Congress On Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İzmir, Turkey, 7 - 10 October 2003 Sustainable Development

Use of Multiple Corresponce Analysis in Animal Science

ITAFE'03 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İzmir, Turkey, 7 - 10 October 2003, pp.434-437

Öğrenim Nesnesi Ambarlarına Giriş

ÜNAK?03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve 2. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 September - 27 March 2003, pp.226-241

Tarımsal Bilişim Politikaları

AB2003: Akademik Bilişim Konferansı 2003, Adana, Turkey, 3 - 05 February 2003

Tam Öğrenme Stratejisinin Bilgisayar Destekli Uygulanması Üzerine Bir Çalışma

AB2003: Akademik Bilişim Konferansı 2003, Adana, Turkey, 3 - 05 February 2003

Tarımsal Veritabanları Üzerine Bir Değerlendirme

AB2003: Akademik Bilişim Konferansı 2003, Adana, Turkey, 3 - 05 February 2003

Çevrim-İçi Sınav Sistemi Uygulamaları

AB2003: Akademik Bilişim Konferansı 2003, Adana, Turkey, 3 - 05 February 2003

Estimation of Variance Components Related To Milk Yields In Holstein Friesian Cattle Using Bayesian and REML Methods

2nd International Conference in Biostatistics of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Antalya, Turkey, 12 - 15 January 2003

An Approach To Statistical Analysis Of Microarray Data

2nd International Conference in Biostatistics of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Antalya, Turkey, 12 - 15 January 2003

Microarray Data Analysis: From mRNA To Matrix

2nd International Conference in Biostatistics of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Antalya, Turkey, 12 - 15 January 2003

Normalization For Microarray Data

2nd International Conference in Biostatistics of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Antalya, Turkey, 12 - 15 January 2003

Tarım ve Bilişim: Nereden Nereye?

Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 September 2001

Etkin Sunucu Bileşenlerinin Geliştirilmesi

Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 September 2001, pp.1-4

Notes Veritabanlarının Ofis Otomasyonu ve Web Yayıncılığında Kullanımı

Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 September 2001

ÇÜPAC-WebCat, Çukurova Üniversitesi Web Tabanlı Çevrim-içi Katalog Tarama Sistemi

Akademik Bilişim 2001, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Samsun, Turkey, 1 - 02 February 2001, pp.1-4

ÇÜPAC-WebCat: Çukurova Üniversitesi Tabanlı Çevrim-içi Katalog Tarama Sistemi

AB2001: Akademik Bilişim Konferansı 2001, Samsun, Turkey, 1 - 02 February 2001

Internet ve Çukurova Üniversitesi Internet Servisleri, Internet ve Tıp Paneli

Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2000 Yılı Konferans ve Paneller Dizisi, Adana, Turkey, 15 December 2000, pp.10

Web Sayfası Tasarım ve Yazım İlkelerine Genel Bir Bakış

I. İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 May 1999

Internet'te İstatistik Eğitimi: Alfa Sanal İstatistik Okulu

I. İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 May 1999

İstatistik Veri Setleri

I. İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 May 1999

Internet Bilgi Kaynaklarının Kalitesi: Değerlendirme Ölçütleri

IV. Türkiye?de Internet Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 1998

Toprak-Makine İlişkilerinin Görüntü İşleme Tekniği İle İncelenmesi,

2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 29 September 1998, pp.3-11

Internet?te Tarımsal Veri Tabanı Uygulamaları: Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Veritabanı Örneği

2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 29 September 1998, pp.146-157

A New Tool To Develop Dynamic Web Pages: Microsoft Active Server Pages Technology

2. International Distance Education Symposium, Ankara, Turkey, 4 - 08 May 1998, pp.282-289

A Study on Developing an Interactive Laboratory Archive

2. International Distance Education Symposium, Ankara, Turkey, 4 - 08 May 1998, pp.308-316

The Effect of Different Irrigation Methods on Root Distributions of Kütdiken Lemon Cultivar in Adana, Turkey

5th World Congress of the International Society of Citrus Nurserymen, Montpellier, France, 5 - 07 March 1997, pp.83-89

The Effects of Rootstock-Scion Interaction on the Distributions of Roots

5th World Congress of the International Society of Citrus Nurserymen, Montpellier, France, 5 - 07 March 1997, pp.75-81

Kilis: a Turkish local cattle breed in danger of extinction

EAAP/FAO/CIHEAM International Symposium on Mediterranean Animal Germplasm and Future Human Challenges, BENEVENTO, Italy, 26 - 29 November 1995, pp.265-268 identifier

Country Report of Turkey on Small Ruminant Production with Special Reference to the Selection Programme for Increased Milk Yield in Dairy Goat Flock of University of Cukurova

3. Meeting of the joint FAO/CIHEAM Network on Sheep and Goats, Subnetwork on Animal Resources, Sidi-Thabet, Tunisia, 26 - 28 March 1995, pp.185-192

Genetic Evaluation of Growth Performance in Awassi Sheep. In Strategies for Sheep and Goat Breeding

3. Meeting of the joint FAO/CIHEAM Network on Sheep and Goats, Subnetwork on Animal Resources, Sidi-Thabet, Tunisia, 26 - 28 March 1995, pp.193-202

Yapağı Örneklerinin Kalite Kontrolünde Görüntü İşleme Sistemleri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 1994, pp.1-6

UTILIZATION OF REGRESSION-MODELS USING PART LACTATION RECORDS FOR PREDICTING WHOLE LACTATION YIELD IN AWASSI SHEEP

Workshop on Strategies for the Development of Fat-Tail Sheep in the Near East, Adana, Turkey, 5 - 09 October 1992, pp.74-77 identifier

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde Yetiştirilen İvesilerin Islahı ve Yeni Yaklaşımlar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 12 - 14 May 1993, pp.143-152

Türkiye?de Sığır Islahı İçin Önerilebilecek Organizasyonel Bir Yaklaşım

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 12 - 14 May 1993, pp.67-84

Barkod Teknolojisinin İstatistik Eğitiminde, Anket Çalışmalarında ve Hayvancılıkta Kullanım Olanakları ve Diğer Sistemler ile Karşılaştırılması

Türk Matematik Derneği, Türk İstatistik Derneği, T.C. Başbakanlık D.İ.E. Araştırma Sempozyumu '92, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 1992

Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik (REML) Yöntemi ile Varyans Unsurlarının Tahmini

Türk Matematik Derneği, Türk İstatistik Derneği, T.C. Başbakanlık D.İ.E. Araştırma Sempozyumu '92, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 1992

. Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik Yöntemi İle Varyans Unsurlarının Tahmini.

Araştırma 92 Sempozyumu., Ankara, Turkey, 12 - 14 October 1992, pp.12-15

Efficiency of Regression Models Using Partial Milk Yields for Predicting Whole Lactation Yield of Awassi Sheep

Workshop on the strategies for development of fat-tail sheep in the Near East, Adana, Turkey, 5 - 09 October 1992, pp.74-77

Su Ürünleri Mühendisliğinde Sayısal Görüntü İşleme Sistemlerinden Yararlanma Olanakları

7. Mühendislik Haftası, Su Ürünleri Mühendisliği Oturumu, Isparta, Turkey, 25 - 29 May 1992

Görüntü İsleme Sistemlerinin Hayvansal Üretim ve Kalite Kontrolünde Kullanım Olanakları

Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 8 - 09 January 1992, pp.153-165

Books & Book Chapters

Genetik Parametreler ve Genomik Tahmin

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2023

Genetic Algorithms and Optimization with R

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2021

Data Preprocessing with R

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020

Resampling Techniques with R

Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2020 Sustainable Development

Non-Parametric Statistical Analysis with R

Abaküs Kitap Yayın Dağıtım Hizmetleri, İstanbul, 2019

R ile Parametrik Olmayan İstatistik Analiz

Abaküs Kitap Yayın Dağıtım Hizmetleri, İstanbul, 2019

Sanayi 4.0 ve Tarım

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Çetinkaya, K., Demircioğlu, P., Özsoy, K., Duman, B., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.301-312, 2019

Sanayi 4.0 ve Tarım

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Kerim Çetinkaya, Pınar Demircioğlu, Koray Özsoy, Burhan Duman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.301-312, 2019

Saimbeyli kelebekleri

Ulusoy Ofset Matbaacılık, Adana, 2017

Agroecology for farmers: the linguistic issue

in: Sustainable Agriculture Reviews 14, Harry Ozier-Lafontaine; Magalie Lesueur-Jannoyer, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.331-344, 2014 Sustainable Development

Expert Reports

Other Publications

Metrics

Publication

192

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Project

28

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals