Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

  • 2016 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  • 2013 - 2015 Araştırma Görevlisi

    Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü