Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2015 - 2015 VIII. TUFUAB TEKNIK SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

    Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2011 - Devam Ediyor TMMOB HARiTA VE KADASTRO MÜHENDISLERI ODASI

    Üye